Pečujeme nejen o lidi, ale také o životní prostředí kolem nás.  

Ve společnosti Mapa Professional si plně uvědomujeme, že respektování životního prostředí je součástí naší odpovědnosti. 

Naše závazky:

Snižování naší ekologické stopy

Jsme odhodláni vybírat co nejodpovědnější suroviny. Na úrovni výroby sledujeme ekologickou stopu našich závodů a snažíme se ji snižovat. Kromě toho naše závody mají certifikát ISO 14001 (environmentální management). V neposlední řadě pracujeme na optimalizaci naší logistiky a v rámci programu Fret 21 jsme se zavázali během tří let (do konce roku 2022) snížit emise skleníkových plynů z dopravy o 5 %. 

Realizace naší iniciativy v oblasti ekodesignu

Provedli jsme analýzu životního cyklu (LCA), abychom zjistili, v čem spočívají naše hlavní dopady na životní prostředí. To nám umožnilo vypracovat tabulku ekodesignu, která zahrnuje správné postupy, jež je třeba uplatňovat během celého životního cyklu výrobku: suroviny, výroba, životnost, konec životnosti. 

Více než 50 % našich mechanických rukavic je pratelných, aby byla zaručena jejich delší životnost a snížilo se množství odpadu, který uživatelé produkují. Kromě toho je 100 % našich obalů recyklovatelných a díky programu Optipack* jsme již snížili množství plastových obalů: – 38 % plastů u našich nejprodávanějších výrobků se vyrábí v Malajsii, což znamená úsporu 22 tun plastů v roce 2020. 

Objevte našeho průvodce omyvatelností


Naše cíle do roku 2025

Systematizovat hledání udržitelnějších surovin pro každý nový vývoj a konkrétněji

  • nabízet sortiment z latexu s certifikací FSC
  • používat recyklovaný PET ve 100 % rukavic na bázi PET, 
  • nabízet sortiment rukavic vyrobených z biologických materiálů. 

Snížit ekologickou stopu našich továren (od roku 2016)

  • snížení spotřeby vody o 20 %
  • snížení množství odpadu ukládaného na skládky o 90 %, 
  • snížení spotřeby energie o 25 %, 
  • snížení emisí skleníkových plynů o 30 %. 

Snížení spotřeby plastů

  • pokračovat ve snižování množství obalů výrobků prostřednictvím programu „Optipack“*
  • nově definovat naše specifikace balení

Prodloužit životnost našich výrobků a psát návody k použití a praní pro uživatele

  • snaha zajistit, aby 100 % rukavic odolných proti pořezání bylo pratelných

Prozkoumat, jak zlepšit konec životnosti výrobku (recyklace a dárcovství)

*Optipack je program, který spočívá ve skládání rukavic na polovinu, aby se zmenšila velikost obalu, a tím se snížilo množství použitých plastů