Věděli jste, že ... ?

Aby bylo možné charakterizovat výkonnostní vlastnosti elastomerů a plastů použitých k výrobě ochranných rukavic, jsou prováděny testy, které určí chování materiálů při kontaktu s různými skupinami chemických produktů. Tyto testy měří následující parametry:

  • Doba proniknutí pro daný chemický produkt, tzn. doba, po jejímž uplynutí chemikálie pronikne rukavicí na molekulární úrovni, někdy i bez viditelného poškození rukavice.
  • Index degradace rukavice při styku s daným chemickým produktem, tzn. stupeň poškození rukavice projevující se změnou jejích fyzikálních vlastností (např. změknutí, ztvrdnutí atd.).

Společnost MAPA Professional na základě těchto parametrů určuje relativní výkonnostní vlastnosti jednotlivých skupin rukavic, a tím pomáhá vybrat nejlepší možné rukavice.