Jak můžete zúžit svůj výběr?

Barva

Použití různých barev je odpovědí na individuální požadavky určitých odvětví a při přiřazení konkrétních barev jednotlivým použitím, např. modrá je pro potravinářský průmysl, umožňuje vizuální kontrolu

Rozměry

Výběr délky a tloušťky rukavic umožňuje zohlednit omezení související s pracovištěm – obratnost, odolnost a ochrana předloktí atd.