Norma EN 407 byla nedávno revidována. Hlavním důvodem revize je zahrnutí tepelných ochranných prostředků pro soukromé použití (kuchyňské rukavice, chňapky atd.) do nového nařízení o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425.

Úrovně výkonu se nemění!

Hlavní změnou je začlenění nového piktogramu:

  • U nehořlavých rukavic: beze změny piktogramu
  • Pro hořlavé rukavice: nový piktogram

Certifikáty EU získané podle staré normy EN 407 zůstávají v platnosti.

Kontakt

Pokud byste nám chtěli položit obchodní otázku týkající se našich výrobků nebo chcete-li získat více technických informací o našich rukavicích a jejich použití, vyplňte prosím jeden z níže uvedených formulářů.