Norma EN 407 byla nedávno revidována. Hlavním důvodem revize je zahrnutí tepelných ochranných prostředků pro soukromé použití (kuchyňské rukavice, chňapky atd.) do nového nařízení o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425.

Úrovně výkonu se nemění!

Hlavní změnou je začlenění nového piktogramu:

  • U nehořlavých rukavic: beze změny piktogramu
  • Pro hořlavé rukavice: nový piktogram

Certifikáty EU získané podle staré normy EN 407 zůstávají v platnosti.