Výkonnostní úrovně

Výkonnostní úroveň precizních pracovních rukavic odpovídá jejich životnosti, která přímo souvisí s tloušťkou polymerové vrstvy pokrývající látku a s vlastnostmi tohoto polymeru. Čím je vrstva silnější, tím déle rukavice vydrží.

Vlastnosti polymerového povrchu navíc spoluurčují, jak dlouho rukavice vydrží v daném prostředí. Polyuretanový povrch se doporučuje do suchého a relativně čistého prostředí, zatímco silnější nitrilová úprava je vhodnější pro manipulaci v mastném a znečištěném prostředí.

Kritéria komfortu

U precizních činností závisí komfort rukavic na jejich schopnosti nechat pokožku ruky dýchat a tím i jejich vlivu na pocení.

Prodyšnost rukavic je definována tloušťkou polymerové vrstvy pokrývající látku a použitou technologií nanášení vrstev; v závislosti na technologii je povrch více či méně nepropustný pro kapaliny, což současně zvyšuje či snižuje prodyšnost rukavice.

Úroveň komfortu rukavice vybírejte podle doby nošení. Například při dlouhodobém používání (8 hodin) doporučujeme zvolit rukavice s vyšší prodyšností.

 

Prostředí

Vyberte si ty pravé rukavice pro své pracovní prostředí. Nalevo jsou rukavice ideální do suchého a relativně čistého prostředí, směrem doprava pak rukavice vzestupně podle efektivity při kontaktu s oleji a tuky.