Co je norma EN 16350?

Tato evropská norma definuje zkušební podmínky a požadavky na elektrostatické vlastnosti ochranných rukavic používaných v oblasti ATEX (výbušná atmosféra).

Zkušební metoda EN 1149-2

Měření svislého odporu:

Odpor v Ohm (Ω) skrz materiál mezi dvěma elektrodami umístěnými na protilehlých površích pod napětím 100 +/- 5 V.

Podmínky testování:

  • Relativní vlhkost 25+/-5 %
  • Teplota 23 +/-1 °C

Měření se provádí na 5 zkušebních kusech, všechny musí překročit mez svislého odporu.

Požadavky

Svislý odpor musí být nižší než 108 Ω.

Piktogram

V nové EN ISO 21420: 2020 byl zaveden piktogram

Poznámka

Čím nižší je vlhkost, tím vyšší je svislý odpor zkušebního kusu.

Tato norma je velmi náročná, protože testovací podmínky vyžadují 25% relativní vlhkost, což odpovídá suchému podnebí, které nereprezentuje všechny situace na pracovišti.

Většina rukavic používaných v prostředí ATEX (nitrilové/neoprenové rukavice) nedodržuje normu EN 16350, aniž by ohrožovala koncového uživatele.