Jakost je zaručena ve všech fázích výroby

  • Řada rukavic AdvanTech společnosti Mapa používá svůj vlastní povýrobní čisticí postup a čisté provozy k udržení potřebné úrovně jakosti produktů a balení, která odpovídá požadavkům na čistotu.

  • Všechny výrobní provozy jsou certifikovány podle ISO 9002. Úrovně čistoty těchto rukavic, které jsou určeny pro čistá prostředí, jsou pravidelně testovány, aby byla zajištěna jejich výrobní jakost v souladu se stanovenými specifikacemi.

  • Aby byla zaručena bezpečnost uživatele, jsou všechny rukavice Mapa pro chemickou ochranu testovány příslušnými metodami, které odhalí vady odolnosti proti kapalinám, a také metodou nafouknutí pod kontrolní lampou.

  • Testy chemické odolnosti jsou v souladu s normami ASTM a EN 374-3 a uživateli poskytují informace nezbytné pro výběr rukavic vhodných k danému použití.