Společnost MAPA PROFESSIONAL zahajuje iniciativu v oblasti firemní společenské odpovědnosti s konkrétními závazky souvisejícími s jejím posláním a činností. 

„Hnací silou naší práce ve společnosti Mapa Professional je touha vyvíjet profesionální výrobky, které chrání uživatele i lidi, kteří je vyrábějí.  

Spíše než výrobci jsme návrháři ochranných rukavic, kteří respektují životní prostředí a plně se přizpůsobují požadavkům jakékoli profese a potřebám z hlediska produktivity a pohodlí pro uživatele.  

Zde je náš úkol a smysl všech našich činností: chránit naše okolí, abychom byli tím pravým řešením pro každou pracující ruku. 

Záleží nám na budoucnosti, a proto jsme se zavázali jít dál cestou neustálého zlepšování, která podporuje odpovědnější získávání zdrojů, urychlení úsilí o ekologický design a stále lepší sociální normy.  

Pevně věříme, že veškeré naše úsilí, naše péče o vás, o nás, bez ohledu na to, jak velké nebo malé, jakmile se spojí a znásobí, bude mít pozitivní dopad.“ 

Bertrand Genuyt

Prezident a CEO společnosti MAPA SPONTEX 

V souladu s naší iniciativou v oblasti firemní společenské odpovědnosti JAK PEČUJEME a strategickým plánem do roku 2025 jsme si stanovili 9 závazků založených na 3 hlavních pilířích: 

Hlavním posláním naší společnosti je nabízet zákazníkům bezpečné a účinné výrobky, a tím pečovat o ruce uživatelů.

Další informace

Časem ověřené odborné znalosti a know-how

Závazek 1

Výkonnost výrobků, která překračuje standardy

Závazek 2

Skutečná znalost rizik spojených s prací

Závazek 3

Neustálé inovace

Závazek 4

Vzhledem k tomu, že cílem naší práce ve společnosti Mapa Professional je v zásadě chránit lidi, rozšiřujeme tento cíl také na naše zaměstnance a lidi v okolí.

Další informace

Zabezpečení a ochrana lidí, kteří vyrábějí naše rukavice

Závazek 5

Zajištění firemní kultury, která má péči jako prioritu

Závazek 6

Zapojení na místní úrovni

Závazek 7

Pečujeme nejen o lidi, ale také o životní prostředí kolem nás!

Další informace

Snižování naší ekologické stopy

Závazek 8

Realizace naší iniciativy v oblasti ekodesignu

Závazek 9

Iniciativa „Jak pečujeme“ vychází ze zásad v oblasti firemní společenské odpovědnosti skupin MAPA SPONTEX a Newell.  

Další informace o strategiích v oblasti firemní společenské odpovědnosti těchto skupin naleznete na adrese:

www.newellbrands.com/corporate-social-responsibilityhttps://www.mapa-spontex.com/our-commitment.html


V roce 2023 získala skupina Mapa Sas zlatou medaili ECOVADIS za vyspělé výsledky v oblasti společenské odpovědnosti firem. Dosáhli jsme skóre 70/100, čímž jsme se zařadili mezi 3 % nejlepších společností z 623 společností hodnocených společností EcoVadis v gumárenském průmyslu.