Výkon

Čím vyšší je úroveň výkonu, tím lépe rukavice odolávají kombinovaným účinkům ostrosti předmětu a vyvolaného tlaku.

Standardní ochrana

Pro práce, při nichž může docházet k mírnému pořezání. Například opakované manipulace s mírně ostrými předměty jako kovovými pilinami, rozbitým sklem, lepenkou a malými mechanickými součástkami apod., kde nehrozí nebezpečí náhlého zásahu ostrým předmětem (doporučená úroveň 3 podle EN 388).

Vysoce výkonná ochrana

Pro práce, při nichž může docházet k vážným zraněním (s trvalými následky). Například manipulace s relativně těžkými, ostrými předměty (hmotnost >1,5 kg na každou ruku) jako pásy přetáčivého pohybu, velkými součástkami nebo kovovými deskami. Pro silové práce s rizikem náhlého zasažení ostrým předmětem. (Doporučená úroveň 5 podle EN 388 a výsledek vyšší než 15 N (přibližně 1500 g) podle ISO 13997).

 

Upozornění

Používání rukavic s ochranou proti řezu nezaručuje úplnou ochranu (například při používání ostrého objektu poháněného motorem). Kromě toho výsledky testů EN 388 a ISO 13997 poskytují pouze indikativní průměrný výsledek a k určení nejvhodnějšího typu ochrany pro pracoviště může být vhodné uskutečnit studii přímo na pracovišti.

Další informace vám ochotně poskytne naše oddělení technických služeb

Kontakt

Pokud byste nám chtěli položit obchodní otázku týkající se našich výrobků nebo chcete-li získat více technických informací o našich rukavicích a jejich použití, vyplňte prosím jeden z níže uvedených formulářů.