Výkon

Čím vyšší je úroveň výkonu, tím lépe rukavice odolávají kombinovaným účinkům ostrosti předmětu a vyvolaného tlaku.

Standardní ochrana

Pro práce, při nichž může docházet k mírnému pořezání. Například opakované manipulace s mírně ostrými předměty jako kovovými pilinami, rozbitým sklem, lepenkou a malými mechanickými součástkami apod., kde nehrozí nebezpečí náhlého zásahu ostrým předmětem (doporučená úroveň 3 podle EN 388).

Vysoce výkonná ochrana

Pro práce, při nichž může docházet k vážným zraněním (s trvalými následky). Například manipulace s relativně těžkými, ostrými předměty (hmotnost >1,5 kg na každou ruku) jako pásy přetáčivého pohybu, velkými součástkami nebo kovovými deskami. Pro silové práce s rizikem náhlého zasažení ostrým předmětem. (Doporučená úroveň 5 podle EN 388 a výsledek vyšší než 15 N (přibližně 1500 g) podle ISO 13997).

 

Upozornění

Používání rukavic s ochranou proti řezu nezaručuje úplnou ochranu (například při používání ostrého objektu poháněného motorem). Kromě toho výsledky testů EN 388 a ISO 13997 poskytují pouze indikativní průměrný výsledek a k určení nejvhodnějšího typu ochrany pro pracoviště může být vhodné uskutečnit studii přímo na pracovišti.

Další informace vám ochotně poskytne naše oddělení technických služeb