DŘÍVE : Standard EN 374-1: 2003

NYNÍ : Norma EN ISO 374-1: 2016

Ochranné rukavice proti chemikáliím

Založené na třech zkušebních metodách

  • Test penetrace v souladu s normou EN 374-2: 2014
  • Test permeace v souladu s normou EN 16523-1: 2015, která nahrazuje normu EN 374-3
  • Test degradace v souladu s normou EN 374-4: 2013

Aby bylo možné deklarovat ochranu proti chemikálii ze seznamu, musí být nyní provedeny testy permeace a degradace. Výsledek testu degradace se musí objevit v informačním letáku.

 

1 piktogram & 3 tři typy rukavic

Do seznamu nebezpečných sloučenin bylo nyní

Norma EN ISO 374-5: 2016

Ochranné rukavice proti mikroorganismům

Rukavice musí projít zkouškou penetrace v souladu s normou EN 341-2:2015. Pokud rukavice vyhoví testu ISO 16604:2004 (metoda B), je možné deklarovat ji jako chránící proti virům.

 

Stáhněte si dokumentaci

Revize normy EN 374

Stáhnout

Kontakt

Pokud byste nám chtěli položit obchodní otázku týkající se našich výrobků nebo chcete-li získat více technických informací o našich rukavicích a jejich použití, vyplňte prosím jeden z níže uvedených formulářů.