DŘÍVE : Standard EN 374-1: 2003

NYNÍ : Norma EN ISO 374-1: 2016

Ochranné rukavice proti chemikáliím

Založené na třech zkušebních metodách

  • Test penetrace v souladu s normou EN 374-2: 2014
  • Test permeace v souladu s normou EN 16523-1: 2015, která nahrazuje normu EN 374-3
  • Test degradace v souladu s normou EN 374-4: 2013

Aby bylo možné deklarovat ochranu proti chemikálii ze seznamu, musí být nyní provedeny testy permeace a degradace. Výsledek testu degradace se musí objevit v informačním letáku.

 

1 piktogram & 3 tři typy rukavic

Do seznamu nebezpečných sloučenin bylo nyní

Norma EN ISO 374-5: 2016

Ochranné rukavice proti mikroorganismům

Rukavice musí projít zkouškou penetrace v souladu s normou EN 341-2:2015. Pokud rukavice vyhoví testu ISO 16604:2004 (metoda B), je možné deklarovat ji jako chránící proti virům.

 

Stáhněte si dokumentaci

Revize normy EN 374

Stáhnout