Proč platí předpisy v oblasti osobních ochranných prostředků?

Všechny pracovní rukavice pro profesionální použití jsou považovány za osobní ochranné prostředky a v dnešní době musí splňovat podmínky evropské směrnice 89/686.

Cílem této evropské směrnice je zajistit bezpečnost v práci pro uživatele osobních ochranných prostředků a také pro ochranu zdraví veřejnosti.

To znamená, že osobní ochranné pomůcky musí poskytovat požadovanou úroveň ochrany, ale nesmí ohrozit zdraví uživatele.

K dosažení tohoto požadavku budou osobní ochranné prostředky definovány pomocí harmonizované evropské normy. Ta se bude zabývat úrovní ochrany osobních ochranných prostředků a také pohodlím a spokojeností uživatelů.

Zajišťuje také volný pohyb osobních ochranných prostředků v rámci Evropské unie bez snížení požadované úrovně ochrany, aby se zabránilo jakémukoliv porušení hospodářské soutěže.

Proč musí být směrnice revidována?

Dnes: Směrnice 89/686

Směrnice je zastaralá. Pochází z roku 1989 : to je více než 25 let!

Není snadno přizpůsobitelná na nové technologie.

Platí pouze pro členské země EU.

Během jejího používání se projevily některé nedostatky a nekonzistentnosti.

Byla transponována do národních zákonů, takže zákony týkající se osobních ochranných prostředků v Evropě jsou v každé zemi rozdílné.

 

Zítra: nařízení 2016/425

Toto nařízení platí od 21. dubna 2018.

Směrnice 89/686 se k tomuto datu ruší.

Platí pro všechny občany EU.

Nevyžaduje transpozici do národních zákonů, takže bude stejná ve všech zemích Evropské unie.

Časový harmonogram nařízení

Kontakt

Pokud byste nám chtěli položit obchodní otázku týkající se našich výrobků nebo chcete-li získat více technických informací o našich rukavicích a jejich použití, vyplňte prosím jeden z níže uvedených formulářů.