Proč platí předpisy v oblasti osobních ochranných prostředků?

Všechny pracovní rukavice pro profesionální použití jsou považovány za osobní ochranné prostředky a v dnešní době musí splňovat podmínky evropské směrnice 89/686.

Cílem této evropské směrnice je zajistit bezpečnost v práci pro uživatele osobních ochranných prostředků a také pro ochranu zdraví veřejnosti.

To znamená, že osobní ochranné pomůcky musí poskytovat požadovanou úroveň ochrany, ale nesmí ohrozit zdraví uživatele.

K dosažení tohoto požadavku budou osobní ochranné prostředky definovány pomocí harmonizované evropské normy. Ta se bude zabývat úrovní ochrany osobních ochranných prostředků a také pohodlím a spokojeností uživatelů.

Zajišťuje také volný pohyb osobních ochranných prostředků v rámci Evropské unie bez snížení požadované úrovně ochrany, aby se zabránilo jakémukoliv porušení hospodářské soutěže.

Proč musí být směrnice revidována?

Dnes: Směrnice 89/686

Směrnice je zastaralá. Pochází z roku 1989 : to je více než 25 let!

Není snadno přizpůsobitelná na nové technologie.

Platí pouze pro členské země EU.

Během jejího používání se projevily některé nedostatky a nekonzistentnosti.

Byla transponována do národních zákonů, takže zákony týkající se osobních ochranných prostředků v Evropě jsou v každé zemi rozdílné.

 

Zítra: nařízení 2016/425

Toto nařízení platí od 21. dubna 2018.

Směrnice 89/686 se k tomuto datu ruší.

Platí pro všechny občany EU.

Nevyžaduje transpozici do národních zákonů, takže bude stejná ve všech zemích Evropské unie.

Časový harmonogram nařízení