Co je to norma EN 388?

Tato norma platí pro ochranné rukavice proti mechanickým rizikům, včetně oděru, prořezání, trhání a propíchnutí. Normu bylo nutné revidovat, neboť test odolnosti proti (Coup Test) řezu neumožňoval správou kvali kaci výkonu vysoce odolných rukavic.

Změny odolnost vůči prořezání

Dříve

Metoda hodnocení odolnosti proti prořezání rukavice je tzv Coup Test. Metoda, která měří počet cyklů (dopředu i dozadu), po kterých dojde k prořezání vzorku při nízkém tlaku (5 N / přibl. 500 g).

Nyní

Metoda Coup Test je nyní spolehlivější, s vylepšenou kontrolou břitu. Pokud materiál rukavice otupuje ostří, pak se referenčním testem stane EN ISO 13997. Pátá číslice pod pikrogramem označuje úroveň řezání podle testu ISO 13997. Pokud není břit otupován, zůstává Coup Test referenčním testem; může být ovšem oznámena úroveň výkonu podle ISO 13997. Společnost MAPA Professional již používá vhodnější test pro zjištění charakteristik rukavic s vysokou odolností proti prořezání, a to test ISO 13997.

Odolnost proti oděru

Test odolnosti proti oděru se provádí pomocí nového brusného papíru (Klingspor PL31B se zrnitostí 180), který je mnohem spolehlivější a kvalitnější než dříve používaný papír.                                               

Nyní: ochrana proti nárazům

Nový test podle normy EN 13594: 2015, jež umožňuje deklarovat odolnost proti nárazům. Pokud rukavice projde tímto testem, je za číslici pod piktogram přidáno písmeno „P“.

Jaké jsou úrovně výkonu pro každý test?

Stáhněte si dokumentaci

Revize normy EN 388

Stáhnout