Ochrana rukou v potravinářském průmyslu

MAPA Food Expert vyrábí rukavice pro potravinářský průmysl, které jsou důmyslně rozděleny do kategorií, podle typu činnosti. Je tomu tak proto, že je tento druh průmyslu neustále pod lupou mnoha kontrolních orgánů a dokonalé hygienické i bezpečnostní prvky musí být dodržovány podle předpisů. Těm naše rukavice plně vyhovují a vybrat si je tak může kdokoliv, kdo chce mít jistotu, že jeho práce bude odvedena skutečně kvalitně a bezpečně.

Každý druh potraviny si vyžaduje jiný přístup, zatímco u některých jde zejména o chemickou ochranu, jinde je zapotřebí možnost rychlé manipulace a obratnosti. Samotná síla a složení materiálu se orientují podle citlivosti, potřeby ochrany a možných rizik, které při práci hrozí.

Manipulace s potravinami

Ať už jde o balení potravin, manipulace s nezpracovanými potravinami nebo jen o údržbu, správná volba rukavic takovou práci výrazně zjednoduší a riziko úrazu sníží na minimum.

Bez manipulace s potravinami

Kontakt

Pokud byste nám chtěli položit obchodní otázku týkající se našich výrobků nebo chcete-li získat více technických informací o našich rukavicích a jejich použití, vyplňte prosím jeden z níže uvedených formulářů.