Ve společnosti MAPA PROFESSIONAL se každý den snažíme rozhodnými kroky postupovat k naplnění našich cílů do roku 2025. 

Ve vší skromnosti níže uvádíme naše nejnovější klíčové ukazatele výkonnosti: 

33 výrobků má certifikát STANDARD 100 OEKO-TEX

(v roce 2021)

50% výrobků našeho mechanického sortimentu je pratelných
5 analýz životního cyklu našich rukavic bylo provedeno

(v roce 2020)

100% našich obalů je recyklovatelných
22 tun plastových obalů bylo ušetřeno jen v roce 2020
100% našich závodů má certifikát ISO 14001

(environmentální management)

100% našich závodů má certifikát ISO 9001

(management jakosti)

100% našich závodů má certifikát ISO 45001

(řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

-19% odpadu uloženého na skládku v našem závodě Ipoh v Malajsii

v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019

-6% emisí skleníkových plynů v našem závodě IPOH v Malajsii

v roce 2020 ve srovnání s rokem 2016

41 tun ušetřených emisí CO2 souvisejících s dopravou

v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019

1,400 litrů odpadu sesbíraného během dne místní angažovanosti více než 70 dobrovolníků ve Francii

(v roce 2021)

86% Hodnocení firemní společenské odpovědnosti vyšší než u 86% společností ve stejném odvětv
51% manažerských pozic zastávají ženy

(všichni zaměstnanci společnosti MAPA SPONTEX, celosvětově v roce 2021)