Ochrana rukou v komunálních službách

V každé obci funguje celá řada složek, které se starají, aby komunální služby fungovaly kvalitně a podle předpisů. Toho lze dosáhnout jedině tak, že je zajištěna i dostatečná ochrana dotyčných pracovníků před všemi možnými riziky, se kterými se při práci v budovách i v terénu mohou setkat.

Rukavice podle použití

Úklid veřejných prostorů je činnost, u které se lze dostat do kontaktu nejen s organickým odpadem, ale také s ostrým sklem, biologicky nebezpečnými látkami a mnoha dalšími věcmi. Technické a služby zase vyžadují ochranu s dostatečnou citlivostí, práce s potravinami dokonalou hygienu aj.

Podle nároků na jednotlivé činnosti byla rozdělena naše nabídka tak, aby se mohly vhodně zvolit rukavice, které se stanou nejlepší prevencí proti možným rizikům. Povinností každého vedení obce je takovou prevenci zajistit a v takovém případě rádi podáme pomocnou ruku a poskytneme rukavice zajišťující ochranu podle všech předpisů

 

Vyberte typ práce

Vyberte druh ochrany