Následkem nedávné pandemie a nárůstu počtu virů vyvstal problém v oblasti hygieny s takovou naléhavostí, jako nikdy předtím. Proto byly vypracovány nové způsoby chování při úklidu ve společných veřejných prostorách.

V úklidových postupech se stále často používají dezinfekční prostředky za účelem omezení šíření virů. Přestože zajišťují rychlé a cílené zabíjení mikroorganismů, jejich účinnost je časově omezená.

Aby společnost MAPA PROFESSIONAL zajistila trvalé antimikrobiální účinky, vyvinula ve spolupráci se značkou PYLOTE rukavice odolné vůči tekutinám, které využívají patentovanou technologii omezující přenos virů a bakterií.

 

CO JE TECHNOLOGIE PYLOTE?

Tato technologie se skládá z mikrokuliček minerálních oxidů. Vzniká ve výrobním procesu zelených technologií v rámci jednoho výrobního kroku. Při výrobě se používá pouze vzduch, voda a teplo, žádná organická rozpouštědla. Nevzniká žádný odpad.

ALTO 405 ACTIVATED: OCHRANNÝ ŠTÍT

Zajišťuje ochranu povrchů i pracovníků!

  • Tyto rukavice snižují riziko rozptylu škodlivých virů a bakterií z povrchu během čištění, protože zabíjejí 99 %* VIRŮ a 99,99 %** BAKTERIÍ a omezují křížovou mikrobiální kontaminaci.
  • Povrch rukavic chrání před viry, které by pronikaly přes povrch rukavic. Chrání ruce uživatele před viry (do úrovně normy EN 374-5) a poskytuje ochranu proti běžným agresivním chemikáliím (úroveň EN 374-1). Obě tyto vlastnosti odpovídají příslušným normám pro osobní ochranné prostředky.
  • Tyto rukavice sice nenahrazují běžné čisticí postupy, ale doplňují působení dezinfekčních prostředků snižováním rizika křížové kontaminace.

 

DLOUHODOBÉ ÚČINKY

Antimikrobiální účinek trvá po předpokládanou životnost rukavice.

 

RENOMOVANÉ VÝHODY A NORMY

Toto přirozené řešení se nám podařilo integrovat do našich rukavic ALTO 405 při současném zachování osvědčených parametrů a výhod rukavic.

  • POHODLÍ

Bavlněná podšívka zlepšuje pohodlí a omezuje pocení v rukavici.

Anatomický design umožňuje snadný pohyb.

  • HMATOVÁ CITLIVOST

Díky snížené tloušťce rukavic

  • ÚCHOP

Dobrá přilnavost ve vlhkém prostředí díky vnějšímu protiskluzovému povrchu

  • NORMY PRO OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

ALTO 405 ACTIVATED jsou dokonalé rukavice, ideální pro úklidové práce na místech, kde šíření mikrobů představuje klíčový problém.

 

*Výsledky na základě normy ISO 21702:2019 – **Výsledky na základě normy JIS Z 2801

ALTO 405 ACTIVATED
Ochrana v mokrém prostředí

ALTO 405 ACTIVATED

Rukavice odolné proti kapalinám, vyrobené s využitím antimikrobiální technology Pylote, které omezují křížovou kontaminaci viry a bakteriemi

Další novinky