Ultranitril 491 - packshot

Ultranitril 491

Dobrá mechanická odolnost a dlouhodobá- chemická ochrana

Chemická ochrana

Speciální přednosti

 • Obratnost a komfort díky anatomickému tvaru rukavic a kvalitní vložce-
 • Delší životnost: výborná mechanická odolnost (abraze, perforace)

Použití

Automobilový/strojírenský průmysl

 • Obrábění dílů za použití řezného oleje
 • Ošetřování/odmašťování kovů s rozpouštědly

Chemický průmysl

 • Výroba a aplikace nátěrů a laků

Jiná průmyslová odvětví

 • Aplikace pesticidů
 • Čištění tiskařských válců
 • Údržba
 • Zpracování a dokončovací úpravy dřeva

Zemědělství

 • Aplikace a šíření pesticidů
 • Nakládání s odpady z pesticidů
 • Příprava stříkacích směsí
 • Plnění nádrže
 • Uanipulace s pesticidy
 • čištění ošetřovacího zařízení

Normy

 • Kat. 3
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 3883101X
 • Type ASpecifická chemická ochrana EN 374AJKOPT
 • Ochrana vůči mikroorganismům EN 374VIRUS
 • Ochrana před pesticidy ISO 18889 G2

Detail výrobku

MateriálNitril
BarvaZelená
Vnitřní úpravaVlockovaná
Vnější úpravaReliéfní povrch
Délka (cm)36
Tlouštka (mm)0.38
Velikost6 7 8 9 10
Balení10 páru/sácek
50 páru/krabice

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-.
 • Osoby citlivé na dithiokarbamáty a thiazoly by neměly tyto rukavice používat.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Při práci nebo manipulaci s chemickými látkami pro které jsou rukavice určeny, nesmí délka použití překročit dobu průniku dané chemické látky materiálem rukavice. Bližší informace včetně doporučené doby ( min ) použití naleznete na www.mapa-pro.com, nebo kontaktujte náš zákaznický servis stc.mapaspontex@mapaspontex.fr.
 • Přehněte konec manžety, abyste zamezili stečení nebezpečné chemikálie na paži.
 • Před opětným použitím rukavice prohlédněte, zda nevykazují praskliny nebo hrbolky.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavice v jejich originálním obalu chráněné před světlem, vlhkostí a horkem.

Pokyny k praní

Před sundáním rukavic je patřičně vyčistěte:

 • při použití s barvami, pigmenty a inkousty: setřete čistou utěrkou navlhčenou ve vhodném rozpouštědle a otřete suchou utěrkou
 • při použití s rozpouštědlem (ředidla atd.): otřete suchou utěrkou
 • při použití s kyselinami nebo alkáliemi: důkladně opláchněte rukavice pod tekoucí vodou a otřete suchou utěrkou

Výstraha: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení jakémukoliv procesu čištění nebo praní, který není speciálně doporučen, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Pokyny k sušení

Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Chemická tabulka

Celkové hodnocení chemické ochrany

Hodnocení ochrany je definováno s ohledem na propustnost i degradaci, abychom Vám poskytli komplexní návod k použití našich rukavic na ochranu proti specifickým chemickým látkám.

Význam barev:

Použití pro vysoké chemické namáhání nebo plný kontakt s chemikáliemi, omezený dobou průniku v pracovním dni.
Použití pro opakovaný kontakt s chemikálií, omezené celkovou expozicí, např. kumulativní doba průniku v jednom pracovním dni.
Pouze ochrana proti potřísnění, při vystavení chemickému působení rukavice vyhoďte a bez odkladu si vezměte nové.
Nedoporučeno, tyto rukavice jsou považovány za vhodné pro práci s touto chemikálií.
NT: Netestováno
NA: Nelze aplikovat, nebylo testováno kompletně (pouze výsledky týkající se degradace NEBO propustnosti)

Při výběru rukavice nelze vycházet pouze z údajů z chemické zkoušky a celkové klasifikace chemické ochrany. Skutečné podmínky při používání mohou změnit chování rukavice tak, že se bude lišit od chování v kontrolovaných podmínkách laboratorních zkoušek. Dopad na chování rukavic

Chemický produktCAS #Doba k průniku
(minuty)
ProstupnostStandardDegradaceHodnocení
1,1,1-Trichloroethane 99%71-55-6452EN 374-3:20031
-
2-Butoxyethanol (Butyl Cellusolve) 99%111-76-22364EN 374-3:20033
++
2-Nitropropane 99%79-46-9NTNT1
2-Propanol (Isopropanol) 99%67-63-03605EN 374-3:20033
++
Acetic acid 99%64-19-7472EN 374-3:20031
-
Acetone 99%67-64-130EN 374-3:20031
-
Ammonium hydroxide solution 25%1336-21-61324EN 16523-1:20154
++
Bromine 100%7726-95-6181EN 374-3:2003NT
Bromobenzene 99%108-86-190EN 374-3:2003NT
Butyl Acetate 99%123-86-4251EN 374-3:20031
-
Carbon disulfide 99%75-15-030EN 16523-1:2015NT
Cloruro de metileno 99%75-09-210EN 374-3:20031
-
Cyclohexane 99%110-82-74806EN 374-3:20034
++
Cyclohexanone 99%108-94-1291EN 374-3:20031
-
Diethylamine 98%109-89-7171EN 374-3:20031
-
DMAC 99%127-19-5100EN 374-3:20031
-
DMF 99%68-12-2NTNT1
DMSO 99%67-68-5472EN 374-3:20031
-
Ethanol 95%64-17-51304EN 374-3:20033
++
Ethylene glycol 99%107-21-1NTNT4
Fuel oils mixture68476-34-64806EN 374-3:20034
++
Hydrochloric acid 10%7647-01-0NTNT4
Hydrochloric acid 35%7647-01-0NTNT4
Hydrogen peroxide 30%7722-84-14806EN 16523-1:20153
++
Methanol 99%67-56-1472EN 16523-1:20151
-
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99%78-93-350EN 374-3:20031
-
Methyl methacrylate 95%80-62-6111EN 374-3:20031
-
Methylisobutylketone 99%108-10-1151EN 374-3:20031
-
n-Heptane 99%142-82-54806EN 16523-1:20154
++
N-methyl-2-Pyrrolidone 99%872-50-4352EN 374-3:20031
-
Naphtha, Hydrodesulphurized Heavy mixture64742-82-14806EN 374-3:20034
++
Naphtha, Hydrotreated Heavy mixture64742-48-94806EN 374-3:20034
++
Nitric acid 65%7697-37-2NTNT0
optane 98 ELF mixture8006-61-9983EN 374-3:20034
++
Pentane isomers mixtureNA4806EN 374-3:2003NT
Phosphoric acid 75%7664-38-24806EN 374-3:20034
++
Sodio hipoclorito 37%50-00-04806EN 16523-1:20154
++
Sodium hydroxide 20%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
Sodium hydroxide 40%1310-73-24806EN 16523-1:20154
++
Sodium hydroxide 50%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
Styrene 99%100-42-590EN 374-3:20031
-
Sulfuric acid 96%7664-93-9803EN 374-3:20031
-
t-Butyl Methyl Ether 98%1634-04-42404EN 374-3:20033
++
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99%127-18-41173EN 374-3:20033
++
THF 99%109-99-940EN 374-3:20031
-
Toluene 99%108-88-3161EN 374-3:20031
-
Trichloroethylene 99%79-01-640EN 374-3:20031
-
Vinyl acetate 99%108-05-490EN 374-3:20031
-
Xylene 99%1330-20-7331EN 374-3:20031
-

* nenormovaný výsledek

Více rukavic

Butoflex 651 - packshot
Chemická ochrana

Butoflex 651

Maximální specifická chemická odolnost

Ultranitril 480 - packshot
Chemická ochrana

Ultranitril 480

Ultradlouhá- chemická ochrana

Ultranitril 475 - packshot
Chemická ochrana

Ultranitril 475

Dobrá citlivost pro standardní chemickou ochranu

Kontakt

Pokud byste nám chtěli položit obchodní otázku týkající se našich výrobků nebo chcete-li získat více technických informací o našich rukavicích a jejich použití, vyplňte prosím jeden z níže uvedených formulářů.