Vzhledem k tomu, že cílem naší práce ve společnosti Mapa Professional je v zásadě chránit lidi, rozšiřujeme tento cíl také na naše zaměstnance a lidi v okolí. 

Naše závazky:

Zabezpečení a ochrana lidí, kteří vyrábějí naše rukavice

V rámci našeho přístupu „Bezpečnost především“ neustále investujeme do bezpečných a ergonomických pracovišť. Všichni naši zaměstnanci jsou proškoleni v bezpečnostních otázkách spojených s jejich prací a dbáme na to, aby používali vhodné osobní ochranné pomůcky.  

Kromě toho jsou naše závody certifikovány podle normy ISO 45001 (řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Máme také přísné etické zásady v oblasti lidských práv a boje proti korupci. V našich malajských závodech jsme jako první splnili požadavky BSCI nebo SEDEX, které každoročně kontrolují naše výrobní závody. Všichni naši subdodavatelé se zavázali dodržovat náš kodex chování a všichni subdodavatelé ve vysoce rizikových oblastech jsou každoročně auditováni.   

Zajištění firemní kultury, která má péči jako prioritu

Podporujeme kulturu péče založenou na respektu, samostatnosti a odpovědnosti. Naším cílem je vytvářet příznivé podmínky pro uplatnění a rozvoj našich zaměstnanců. To vysvětluje naši nízkou fluktuaci, dlouhou kariéru v naší společnosti a vysoce rozvinutou školicí politiku.  Provádíme aktivní sociální politiku, která jde nad rámec zákonných požadavků, a to bez ohledu na zemi, kde sídlíme, nebo na funkci. Nabízíme například zdravotní pojištění, mentorský program a „100% krytí“ nákladů na nábor v Malajsii. 

Zapojení na místní úrovni

S místními úřady a komunitami v zemích, kde působíme, jsme navázali vztah založený na naslouchání a dialogu. Upřednostňujeme suroviny a obaly, které pocházejí z blízkosti našich továren. Našim zaměstnancům také nabízíme možnost zapojit se do místních filantropických aktivit a pomoci tak lidem v okolí. 


Naše cíle do roku 2025

  • Proškolení 100 % našich zaměstnanců v otázkách firemní společenské odpovědnosti  
  • Snížení počtu pracovních úrazů o 40 % během 5 let (od roku 2020). 

 

Kontakt

Pokud byste nám chtěli položit obchodní otázku týkající se našich výrobků nebo chcete-li získat více technických informací o našich rukavicích a jejich použití, vyplňte prosím jeden z níže uvedených formulářů.