Nitril

Nitrilový nebo akrylonitrilový butadienový kaučuk (NBR) obecně nabízí velmi dobrou odolnost proti olejům, mazivům a uhlovodíkovým derivátům, a také aromatickým a chlorovaným rozpouštědlům.

Nitril také poskytuje vynikající odolnost proti propíchnutí a prodření, Neobsahuje žádné proteiny a má velmi nízký obsah akcelerátorů, proto je velmi dobře snášen uživateli, zejména při dlouhém nošení.

Nitril je ale přirozeně pevným elastomerem. Silné nitrilové rukavice mohou omezovat obratnost.

Nedoporučují se pro chladná prostředí (< -40 °C), protože nitril v takových teplotách tuhne a rukavice se pak hůře používají. Nedoporučuje se, aby byl nitril v dlouhém styku s ketony, silnými oxidačními kyselinami, estery nebo aldehydy.


zpáteční

Kontakt

Pokud byste nám chtěli položit obchodní otázku týkající se našich výrobků nebo chcete-li získat více technických informací o našich rukavicích a jejich použití, vyplňte prosím jeden z níže uvedených formulářů.