Doba proniknutí

Doba, za kterou chemikálie pronikne rukavicí na molekulární úrovni. V některých případech nedochází k viditelnému poškození rukavice.


zpáteční

Kontakt

Pokud byste nám chtěli položit obchodní otázku týkající se našich výrobků nebo chcete-li získat více technických informací o našich rukavicích a jejich použití, vyplňte prosím jeden z níže uvedených formulářů.