DMF

Dimethylformamid (neboli DMF) je rozpouštědlo používané v celé řadě aplikací chemického průmyslu.  DMF se také používá při výrobě rukavic z polyuretanu (PU) a derivátů. DMF je chemická látka, kterou lze při používání inhalovat nebo absorbovat kůží. Je klasifikována jako škodlivá při vdechnutí nebo kontaktu s kůží.  V případě dlouhodobé nebo opakované expozice může mít DMF vliv na játra. V některých zemích byly definovány limity pracovního vystavení. Tyto limity indikují maximální koncentraci ve vzduchu, kterou polyuretanové rukavice MAPA splňují.

MAPA se snaží zmírnit rizika vystavení DMF, a proto nabízí celou řadu nitrilových rukavic (Ultrane 553, Ultrane 562, Krynit 563, Krynit 582 atd.) a rukavice na vodní bázi (Ultrane 555: tyto rukavice jsou vyrobeny nahrazením rozpouštědla DMF vodou).


zpáteční

Kontakt

Pokud byste nám chtěli položit obchodní otázku týkající se našich výrobků nebo chcete-li získat více technických informací o našich rukavicích a jejich použití, vyplňte prosím jeden z níže uvedených formulářů.