Disipativní

Disipativní materiál má schopnost neakumulovat elektrostatické náboje: rozptyluje náboje. Poznámka: Antistatický (nesprávně nazývaný) je široce používané slovo, nicméně správné slovo je disipativní.


zpáteční

Kontakt

Pokud byste nám chtěli položit obchodní otázku týkající se našich výrobků nebo chcete-li získat více technických informací o našich rukavicích a jejich použití, vyplňte prosím jeden z níže uvedených formulářů.