Ochrana rukou v potravinářském průmyslu

MAPA Food Expert vyrábí rukavice pro potravinářský průmysl, které jsou důmyslně rozděleny do kategorií, podle typu činnosti. Je tomu tak proto, že je tento druh průmyslu neustále pod lupou mnoha kontrolních orgánů a dokonalé hygienické i bezpečnostní prvky musí být dodržovány podle předpisů. Těm naše rukavice plně vyhovují a vybrat si je tak může kdokoliv, kdo chce mít jistotu, že jeho práce bude odvedena skutečně kvalitně a bezpečně.

Manipulace s potravinami

Každý druh potraviny si vyžaduje jiný přístup, zatímco u některých jde zejména o chemickou ochranu, jinde je zapotřebí možnost rychlé manipulace a obratnosti. Samotná síla a složení materiálu se orientují podle citlivosti, potřeby ochrany a možných rizik, které při práci hrozí.

Bez manipulace s potravinami

Ať už jde o balení potravin, manipulace s nezpracovanými potravinami nebo jen o údržbu, správná volba rukavic takovou práci výrazně zjednoduší a riziko úrazu sníží na minimum.

Vyberte si své rukavice pro potravinářský průmysl:

Vyhledávání podle druhu potraviny ovládal produktu nebo podle typu ochrany
Vyhledávání podle oboru činnosti

Potravinářský průmysl

Podle vašich vyhledávacích kritérii, Mapa Professionnel navrhuje následující rukavic modely: