Temp-Tec 332

Dvouvrstvá- rukavice s tepelnou izolací a kombinovanou- chemickou odolností

 • Kombinovaná- chemická odolnost (kyseliny, alifatická rozpouštědla) zvýšená tloušťkou materiálu
 • Vynikající tepelná izolace díky dvojitému bavlněnému úpletu-
 • Dobrý úchop vlhkých nebo kluzkých předmětů díky reliéfnímu povrchu

Oblasti použití

 • Petrochemický průmysl
  • Odběr vzorků horkých petrochemických produktů
 • Gumárenský průmysl
  • Extruze polymerů
 • Jiná průmyslová odvětví
  • Parní čištění
  • Výstavba silnic za chladného počasí
  • Výroba izolace elektrických vodičů
  • Práce v kotelnách
  • Výroba lepidel
  • Manipulace s hlínami v keramickém průmyslu
  • Manipulace s horkým potrubím
 • Strojírenský průmysl
  • Chemické zpracování kovů
  • Olejové kalení kovů

Detaily produktu

 • Kat. 3
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  2212
 • Specifická chemická ochrana EN 374
  ACJKL
 • Ochrana proti tepelným rizikům EN 407
  02XXXX
 • Ochrana proti chladu EN 511
  111
Materiál Neoprén
Barva Cerná / Modrá
Vnitřní úprava Pletená tepelná ochrana
Vnější úprava Zrnitá
Délka (cm) 35.5
Tloušťka (mm)
Velikost 8 9 10
Balení 1 pár/sácek
6 páru/krabice
Tepelná ochrana - Temp-Tec 332 - situation
Tepelná ochrana - Temp-Tec 332 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-. Při velmi vysokých nebo nízkých teplotách dejte pozor, aby dlouhodobý kontakt nezpůsobil popáleniny.
 • Použití těchto rukavic není doporučeno pro osoby citlivé na dithiokarbamáty.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Při práci nebo manipulaci s chemickými látkami pro které jsou rukavice určeny, nesmí délka použití překročit dobu průniku dané chemické látky materiálem rukavice. Bližší informace včetně doporučené doby ( min ) použití naleznete na www.mapa-pro.com, nebo kontaktujte náš zákaznický servis stc.mapaspontex@mapaspontex.fr.
 • Přehněte konec manžety, abyste zamezili stečení nebezpečné chemikálie na paži.
 • Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavice v jejich originálním obalu při teplotě ne nižší než 5°C.

Pokyny k praní

Před sundáním rukavic je patřičně vyčistěte:

 • při použití s barvami, pigmenty a inkousty: setřete čistou utěrkou navlhčenou ve vhodném rozpouštědle a otřete suchou utěrkou
 • při použití s rozpouštědlem (ředidla atd.): otřete suchou utěrkou
 • při použití s kyselinami nebo alkáliemi: důkladně opláchněte rukavice pod tekoucí vodou a otřete suchou utěrkou

Výstraha: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení procesu čištění nebo praní, který není speciálně doporučen, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.

Chemická tabulka

Chemický produkt CAS # Doba průniku
(minuty)
Prostupnost Standard Degradace Hodnocení
1,1,1-Trichloroethane 99% 71-55-6 20 1 ASTM F739 1
-
1,1,2-Trichloroethane 97% 79-00-5 7 0 ASTM F739 2
-
1,2 - dichloroethane 99% 107-06-2 6 0 ASTM F739 NT
NA
2-Bromo-ethyl acetate 97% 927-68-4 52 2 ASTM F739 2
=
2-Hydroxyethyl Methacrylate 97% 868-77-9 480 6 ASTM F739 NT
NA
2-Propanol (Isopropanol) 99% 67-63-0 450 5 ASTM F739 4
++
2,4-Di-tertiary Butylphenol 99% 96-76-4 29 1 ASTM F739 NT
NA
2,6-Dimethyl-4-Heptanone (Diisobutyl Ketone) 80% 108-83-8 56 2 ASTM F739 3
+
Acetaldehyde 99% 75-07-0 5 0 ASTM F739 NT
NA
Acetic acid 10% 64-19-7 NT NT 4
NA
Acetic acid 50% 64-19-7 NT NT 4
NA
Acetic acid 99% 64-19-7 210 4 ASTM F739 4
++
Acetone 99% 67-64-1 10 0 EN 374-3:2003 3
=
Acetonitrile 99% 75-05-8 66 3 EN 374-3:2003 4
++
Acrylate 2-Hydroxyethyl 96% 818-61-1 480 6 ASTM F739 NT
NA
Acrylic acid 95% 79-10-7 83 3 EN 374-3:2003 4
++
Acrylic acid 99% 79-10-7 480 6 ASTM F739 4
++
Acrylonitrile 99% 107-13-1 19 1 ASTM F739 NT
NA
Ammonium hydroxide solution 29% 1336-21-6 265 5 ASTM F739 4
++
Amyl Acetate 99% 628-63-7 25 1 ASTM F739 2
=
Amyl Alcohol 99% 71-41-0 480 6 ASTM F739 4
++
Aniline 99% 62-53-3 142 4 ASTM F739 4
++
Benzene 99% 71-43-2 3 0 ASTM F739 NT
NA
Benzotrichloride 100% 98-07-7 63 3 ASTM F739 NT
NA
Benzoyl Chloride 100% 98-88-4 28 1 ASTM F739 NT
NA
Benzyl Chloride 99% 100-44-7 17 1 ASTM F739 2
=
Butyl Acetate 99% 123-86-4 13 1 EN 374-3:2003 1
-
Butyl Acrylate 99% 141-32-2 15 1 ASTM F739 1
-
Calcium Hydroxide 0,18% 1305-62-0 480 6 ASTM F739 4
++
Carbon disulfide 99% 75-15-0 1 0 ASTM F739 3
=
Carbon Tetrachloride 99% 56-23-5 24 1 ASTM F739 3
=
Chlorine 100% 7782-50-5 480 6 ASTM F739 NT
NA
Chlorine 99% 7782-50-5 44 2 ASTM F739 NT
NA
Chloroform 99% 67-66-3 2 0 ASTM F739 NT
NA
Chromic Acid 50% 7738-94-5 348 5 ASTM F739 4
++
Cloruro de metileno 99% 75-09-2 4 0 ASTM F739 3
=
Cumene 98% 98-82-8 22 1 ASTM F739 1
-
Cyclohexane 99% 110-82-7 39 2 EN 374-3:2003 3
+
Cyclohexanol 99% 108-93-0 480 6 ASTM F739 4
++
Cyclooctadiene 99% 111-78-4 23 1 ASTM F739 NT
NA
Dibutyl Phthalate 99% 84-74-2 480 6 ASTM F739 4
++
Diethylamine 98% 109-89-7 4 0 ASTM F739 NT
NA
Dimethyl Sulfide 99% 75-18-3 2 0 ASTM F739 1
-
Diphenyl Phospite NA 4712-55-4 480 6 ASTM F739 NT
NA
DMAC 99% 127-19-5 45 2 ASTM F739 2
=
DMF 99% 68-12-2 30 1 ASTM F739 3
=
DMSO 99% 67-68-5 456 5 ASTM F739 4
++
Ethanol 95% 64-17-5 363 5 ASTM F739 4
++
Ether (Diethyl Ether) 99% 60-29-7 4 0 ASTM F739 3
=
Ethyl acetate 99% 141-78-6 8 0 ASTM F739 NT
NA
Ethyl acrylate 99% 140-88-5 15 1 EN 374-3:2003 1
-
Ethyl benzene 99% 100-41-4 1 0 ASTM F739 NT
NA
Ethyl Chloroformate 97% 541-41-3 4 0 ASTM F739 2
-
Ethylene glycol 99% 107-21-1 480 6 ASTM F739 4
++
Formic Acid 96% 64-18-6 NT NT 4
NA
Fuel oils mixture 68476-34-6 480 6 ASTM F739 NT
NA
Glutaraldehyde 50% 111-30-8 NT NT 4
NA
Hexachlorocyclopentadiene 100% 77-47-4 30 1 ASTM F739 NT
NA
Hydrazine 35% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
Hydrazine 70% 302-01-2 NT NT 4
NA
Hydrochloric acid 10% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 4
++
Hydrochloric acid 35% 7647-01-0 NT NT 4
NA
Hydrochloric acid 37% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 4
++
Hydrofluoric Acid 10% 7664-39-3 480 6 ASTM F739 4
++
Hydrofluoric Acid 49% 7664-39-3 480 6 ASTM F739 4
++
Hydrogen fluoride Anhydrous 99% 7664-39-3 35 2 ASTM F739 NT
NA
Hydrogen peroxide 30% 7722-84-1 NT NT 4
NA
Hypophosphorous Acid 50% 6303-21-5 480 6 ASTM F739 NT
NA
Isobutyl alcohol 99% 78-83-1 480 6 ASTM F739 4
++
m,o,p-Chlorotoluene mixture 25168-05-2 15 1 ASTM F739 NT
NA
Maleic Acid 9,1% 110-16-7 480 6 ASTM F739 4
++
meta-Xylene 99% 108-38-3 NT NT 2
NA
Methanol 85% 67-56-1 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Methanol 99% 67-56-1 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% 78-93-3 9 0 ASTM F739 1
-
Methyl methacrylate 95% 80-62-6 15 1 EN 374-3:2003 1
-
Methylamine 40% 74-89-5 391 5 ASTM F739 4
++
Methylisobutylketone 99% 108-10-1 19 1 ASTM F739 2
=
Mineral Spirits 100% 64475-85-0 127 4 ASTM F739 NT
NA
n-Butanol 99% 71-36-3 480 6 ASTM F739 4
++
n-Heptane 99% 142-82-5 41 2 EN 374-3:2003 4
+
n-hexane 95% 110-54-3 36 2 ASTM F739 4
+
n-Propanol 99% 71-23-8 480 6 ASTM F739 4
++
N,N-Diisopropylethylamine 99% 7087-68-5 301 5 ASTM F739 4
++
Naphtha (Stoddart Solvent) mixture 8052-41-3 241 5 ASTM F739 3
++
Naphtha Heavy mixture 68551-17-7 NT NT 4
NA
Naphtha VM&P mixture 8032-32-4 23 1 ASTM F739 4
+
Nitric acid 10% 7697-37-2 NT NT 4
NA
Nitric acid 20% 7697-37-2 NT NT 4
NA
Nitric acid 40% 7697-37-2 NT NT 4
NA
Nitric acid 50% 7697-37-2 NT NT 4
NA
Nitric acid 68% 7697-37-2 NT NT 4
NA
Nitric acid 70% 7697-37-2 NT NT 4
NA
Nitric acid 90% 7697-37-2 3 0 ASTM F739 NT
NA
Nitrobenzene 99% 98-95-3 52 2 ASTM F739 NT
NA
Nonylphenol 99% 25154-52-3 480 6 ASTM F739 NT
NA
Oleic Acid 90% 112-80-1 NT NT 3
NA
Oleum (free SO3) 30% 8014-95-7 10 0 ASTM F739 NT
NA
optane 98 ELF mixture 8006-61-9 8 0 ASTM F739 1
-
Parachlorobenzotrichloride 99% 5216-25-1 70 3 ASTM F739 NT
NA
Pentane 99% 109-66-0 NT NT 4
NA
Phenol 85% 108-95-2 480 6 ASTM F739 4
++
Phosphoric acid 75% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Phosphoric acid 85% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Potassium Hydroxide 50% 1310-58-3 480 6 ASTM F739 4
++
Potassium Iodide 59% 7681-11-0 480 6 ASTM F739 4
++
Propylene Oxide 99% 75-56-9 1 0 ASTM F739 NT
NA
Pyridine 99% 110-86-1 10 0 ASTM F739 1
-
Sodio hipoclorito 37% 50-00-0 480 6 ASTM F739 4
++
Sodium Carbonate 21,6% 497-19-8 480 6 ASTM F739 4
++
Sodium hydroxide 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodium hydroxide 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodium hydroxide 50% 1310-73-2 480 6 ASTM F739 4
++
Sodium Thiosulfate 41,2% 7772-98-7 480 6 ASTM F739 4
++
Styrene 99% 100-42-5 2 0 ASTM F739 NT
NA
Sulfur Dichloride 100% 10545-99-0 30 1 ASTM F739 NT
NA
Sulfur Monochloride 100% 10025-67-9 480 6 ASTM F739 NT
NA
Sulfuric acid 10% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sulfuric acid 40% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sulfuric acid 96% 7664-93-9 190 4 EN 374-3:2003 2
+
t-Butyl Methyl Ether 98% 1634-04-4 6 0 ASTM F739 NT
NA
tert-Butyl Hydroperoxide 70% 75-91-2 454 5 ASTM F739 NT
NA
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99% 127-18-4 7 0 ASTM F739 1
-
THF 99% 109-99-9 3 0 ASTM F739 3
=
Toluene 99% 108-88-3 5 0 EN 374-3:2003 1
-
Trichloroethylene 99% 79-01-6 1 0 ASTM F739 NT
NA
Triethylamine 99% 121-44-8 35 2 ASTM F739 2
=
Trifluoroacetic Acid 99% 76-05-1 480 6 ASTM F739 4
++
Vinyl acetate 99% 108-05-4 14 1 ASTM F739 2
=
Xylene 99% 1330-20-7 17 1 ASTM F739 1
-

* nenormovaný výsledek

Celkové hodnocení chemické ochrany

Hodnocení ochrany je definováno s ohledem na propustnost i degradaci, abychom Vám poskytli komplexní návod k použití našich rukavic na ochranu proti specifickým chemickým látkám.

Použití pro vysoké chemické namáhání nebo plný kontakt s chemikáliemi, omezený dobou průniku v pracovním dni.

Použití pro opakovaný kontakt s chemikálií, omezené celkovou expozicí, např. kumulativní doba průniku v jednom pracovním dni.

Pouze ochrana proti potřísnění, při vystavení chemickému působení rukavice vyhoďte a bez odkladu si vezměte nové.

Nedoporučeno, tyto rukavice jsou považovány za vhodné pro práci s touto chemikálií.

NT: Netestováno

NA: Nelze aplikovat, nebylo testováno kompletně (pouze výsledky týkající se degradace NEBO propustnosti)

Chemické zkušební hodnoty a hodnocení celkové chemické odolnosti by neměly sloužit jako absolutní kritérium výběru rukavic. Za reálných podmínek použití se odolnost rukavic může od řízených zkušebních podmínek v laboratoři lišit. Jejich chování mohou ovlivňovat i další faktory, nejen doba kontaktu s chemickými látkami, ale také jejich koncentrace a teplota, tloušťka rukavic a jejich opakované používání. Při konečném výběru rukavic je navíc nutné zohlednit i další požadavky, např. jejich délku, obratnost, odolnost proti proříznutí, prodření, propíchnutí a zatržení, nebo také úchop rukavice.