Temp-Sea 770

Tepelná izolace se 100% nepropustnosti vůči kapalinám- pro ochranu při extrémním kontaktním chladu

 • PVC speciálně určené pro použití v extrémním chladu (-30°C) za zachování flexibility rukavice
 • Dobrá odolnost proti olejům, tukům a uhlovodíkům

Speciální vlastnosti

Akrylová flaušová vložka pro výbornou tepelnou izolaci a lepší komfort

Oblasti použití

 • Rybolov a práce na moři
  • Mnipulace s produkcí
 • Potravinářský průmysl
  • Údržba a práce ve studených skladech
 • Doprava
  • Manipulace s kapalinami při nízkých teplotách (voda, olej, uhlovodíky atd.)
 • Jiná průmyslová odvětví

Detaily produktu

 • Kat. 3
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  4221
 • Obecná chemická ochrana EN 374
 • Ochrana vůči mikroorganismům EN 374
 • Ochrana proti chladu EN 511
  121
Materiál PVC
Barva Modrá
Vnitřní úprava Podklad jersey, vložkovaný vlneným flaušem
Vnější úprava Zrnitá
Délka (cm) 30
Tloušťka (mm)
Velikost 9 10
Balení 1 pár/sácek
48 páru/krabice
Tepelná ochrana - Temp-Sea 770 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Při práci nebo manipulaci s chemickými látkami pro které jsou rukavice určeny, nesmí délka použití překročit dobu průniku dané chemické látky materiálem rukavice. Bližší informace včetně doporučené doby ( min ) použití naleznete na www.mapa-pro.com, nebo kontaktujte náš zákaznický servis stc.mapaspontex@mapaspontex.fr.
 • Přehněte konec manžety, abyste zamezili stečení nebezpečné chemikálie na paži.
 • Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.
 • Před opětným použitím rukavice prohlédněte, zda nevykazují praskliny nebo hrbolky.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavice v jejich originálním obalu chráněné před vlhkostí a horkem.

Pokyny k praní

Před sundáním rukavic je patřičně vyčistěte:

 • při použití s barvami, pigmenty a inkousty: setřete čistou utěrkou navlhčenou ve vhodném rozpouštědle a otřete suchou utěrkou
 • při použití s kyselinami a alkáliemi: důkladně opláchněte rukavice pod tekoucí vodou a otřete suchou utěrkou

Výstraha: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení procesu čištění nebo praní, který není speciálně doporučen, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Pokyny k sušení

Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek osbsahuje více jak 0,1 % Bis(2-ethylhexyl)ftalátu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.