Temp-Dex 710

Hygienické s vysokoteplotní- tepelnou ochranou, 100% nepropustnost vůči kapalině- pro pohostinský průmysl

 • Bílé/krémové barevné kódování splňuje standardy odívání v pohostinském průmyslu
 • Tepelná ochrana do 250°C
 • K dispozici v balení do prodejních automatů
 • Omyvatelný vnitřek a vnějšek rukavic pro lepší hygienu
 • Odolnost proti olejům, tukům a hlavním čisticím prostředkům

Speciální vlastnosti

Dlouhá manžeta (45 cm) pro ochranu předloktí při manipulaci s horkým nádobím.

Oblasti použití

 • Keramický a plastový průmysl
  • Manipulace s kompozitními materiály po tepelném zpracování
 • Jiná průmyslová odvětví
  • Manipulace s hlínami v keramickém průmyslu
  • Manipulace s horkou ocelí po svařování
  • Manipulace s horkým potrubím
 • Stavebnictví (Topenářské / Instalatérské práce)
  • Údržba trubek a potrubních vedení

Detaily produktu

 • Kat. 2
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  4111X
 • Ochrana proti tepelným rizikům EN 407
  X1XXXX
Materiál Písku nitril
Barva Žlutá
Vnitřní úprava Bezešvý textilní podklad
Vnější úprava Tecky
Délka (cm) 24-28
Tloušťka (mm)
Velikost 7 9 11
Balení 1 pár/sácek
10 páru/sácek
50 páru/krabice
Tepelná ochrana - Temp-Dex 710 - situation
Tepelná ochrana - Temp-Dex 710 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"- (zejména mechanické a/nebo chemické vlastnosti) v závislosti na teplotě, abrazi a opotřebení rukavic.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřní část rukavic suchá.
 • Rukavice slučitelná s povrchově aktivními roztoky pro mytí rukou.
 • V případě pocitu pálení vyvolaného dlouhodobým používáním ihned odstraňte ruce od zdroje tepla a sundejte rukavice. Je-li nutné dlouhodobé používání, střídejte 2 páry.
 • Před opětným použitím rukavice prohlédněte, zda nevykazují poškození prasklinami nebo trhlinami.
 • Použití těchto rukavic není doporučeno pro osoby citlivé na dithiokarbamáty nebo thiazoly.
 • Nepoužívejte tyto rukavice v blízkosti pohybujících se strojů.

Pokyny k praní

Pro umytí špinavých rukavic použijte tekoucí vodu a mýdlo (nebo běžné domácí čisticí prostředky) a pak je utřete suchou utěrkou.

Výstraha: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení procesu čištění nebo praní, který není speciálně doporučen, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.