Temp-Cook 476

Hygienické s vysokoteplotní- tepelnou ochranou, 100% nepropustnost vůči kapalině- pro pohostinský průmysl

 • Bílé/krémové barevné kódování splňuje standardy odívání v pohostinském průmyslu
 • Tepelná ochrana do 250°C
 • Omyvatelný vnitřek a vnějšek rukavic pro lepší hygienu
 • Odolnost proti olejům, tukům a hlavním čisticím prostředkům

Speciální vlastnosti

Dlouhá manžeta (45 cm) pro ochranu předloktí při manipulaci s horkým nádobím.

Oblasti použití

 • Pekárny
  • Vyjímání pekařských plechů z trub
 • Potravinářský průmysl
  • Předvařování
 • Pohostinský průmysl
  • Vyjímání horkého nádobí z trub (vlhké nebo suché)
  • Vyjímání nádobí z ohřívacích trub
  • Vyjímání předmětů z autoklávů a parních sušáren
 • Místní správa (Veřejné Stravování)
  • Vyjímání jídel z trouby (vlhké nebo suché)
  • Vyjímání předmětů z autoklávu nebo parní trouby

Detaily produktu

 • Kat. 3
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  4443
 • Specifická chemická ochrana EN 374
  AJKL
 • Ochrana vůči mikroorganismům EN 374
 • Ochrana proti tepelným rizikům EN 407
  X2XXXX
 • Ochrana proti chladu EN 511
  111
Materiál Nitril
Barva Bílá
Vnitřní úprava Pletená tepelná ochrana
Vnější úprava Reliéfní povrch
Délka (cm) 45
Tloušťka (mm)
Velikost 9 11 12
Balení 1 pár/sácek
6 páru/krabice
Tepelná ochrana - Temp-Cook 476 - situation
Tepelná ochrana - Temp-Cook 476 - situation
Tepelná ochrana - Temp-Cook 476 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"- (zejména mechanické a/nebo chemické vlastnosti) v závislosti na teplotě, abrazi a opotřebení rukavic.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřní část rukavic suchá.
 • Rukavice slučitelná s povrchově aktivními roztoky pro mytí rukou.
 • V případě pocitu pálení vyvolaného dlouhodobým používáním ihned odstraňte ruce od zdroje tepla a sundejte rukavice. Je-li nutné dlouhodobé používání, střídejte 2 páry.
 • Před opětným použitím rukavice prohlédněte, zda nevykazují poškození prasklinami nebo trhlinami.
 • Použití těchto rukavic není doporučeno pro osoby citlivé na dithiokarbamáty nebo thiazoly.
 • Nepoužívejte tyto rukavice v blízkosti pohybujících se strojů.

Pokyny ke skladování

Skladujte rukavice v jejich originálním obalu. Vyhněte se kontaktu s přímým slunečním světlem, vlhkostí a teplem.

Pokyny k praní

Pro umytí špinavých rukavic použijte tekoucí vodu a mýdlo (nebo běžné domácí čisticí prostředky) a pak je utřete suchou utěrkou.

Výstraha: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení procesu čištění nebo praní, který není speciálně doporučen, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.