Rukavice pro čisté prostředí

Mapa Professionnel vyrábí rukavice i pro prostředí, kde je zapotřebí dokonalá čistota. Takových rukavic bylo dosaženo speciální výrobou, která zahrnuje použití několika materiálů a polymerů, které nepropustí žádné chemické látky skrze povrch rukavice. Farmaceutické, chemické i průmyslové laboratoře by takovými rukavicemi měly disponovat.

Kontrolované prostředí

Vlhkost kůže, pot, kožní šupinky, otisky prstů, to všechno jsou faktory, které mohou snížit kvalitu produktu, pokud se na něj sahá holou rukou. V případě, že se jedná o chemické látky, hrozí primární nebezpečí člověku, který s nimi manipuluje. Proto jsou rukavice pro kontrolované prostředí nutností, která zajistí maximální jakost produktu a ochranu zaměstnance. Poskytují i ochranu před mechanickým poškozením.

Uzavřené prostředí

Rukavicové uzavřené boxy a izolátory jsou prostředím, kde nelze používat jiné druhy rukavic, než extrémně odolné rukavice pro uzavřené prostředí. Snadno vzdorují paprskům alfa a odolají i agresivním prvkům, se kterými by se běžným způsobem nemohlo manipulovat. Nejen výroba jaderného paliva, ale i práce v moderních laboratořích si takové rukavice žádá. Ochrana zdraví je v takovém případě vždy na prvním místě.

Vyberte si ochranné rukavice pro čistá prostředí:

Ochrana produktu / produktů a ochranu uživatele
Odkládací schránka Aplikace s chemickými riziky / mechanickými riziky

Jakost je zaručena ve všech fázích výroby:

Řada rukavic AdvanTech společnosti Mapa používá svůj vlastní povýrobní čisticí postup a čisté provozy k udržení potřebné úrovně jakosti produktů a balení, která odpovídá požadavkům na čistotu.

Všechny výrobní provozy jsou certifikovány podle ISO 9002. Úrovně čistoty těchto rukavic, které jsou určeny pro čistá prostředí, jsou pravidelně testovány, aby byla zajištěna jejich výrobní jakost v souladu se stanovenými specifikacemi.

Aby byla zaručena bezpečnost uživatele, jsou všechny rukavice Mapa pro chemickou ochranu testovány příslušnými metodami, které odhalí vady odolnosti proti kapalinám, a také metodou nafouknutí pod kontrolní lampou.

Testy chemické odolnosti jsou v souladu s normami ASTM a EN 374-3 a uživateli poskytují informace nezbytné pro výběr rukavic vhodných k danému použití.