KryTech 840

Ultravysoká- ochrana pro manipulaci s těžkými nebo ostrými předměty ve vlhkých prostředích

 • Nejvyšší úroveň ochrany proti pořezání
 • Dobrá tepelná izolace ruky
 • Dobrý úchop pro bezpečné zvedání dílů díky reliéfnímu povrchu
 • Dobrá odolnost proti perforaci-
 • Předešlý název : Kroflex 840

Oblasti použití

 • Keramický a plastový průmysl
  • Manipulace s horkými plastovými díly po vstřikování
  • Manipulace s kompozitními materiály po tepelném zpracování
 • Sklářský průmysl
  • Manipulace se skleněnými tabulemi
 • Stavebnictví (Tesařské / Truhlářské práce)

Detaily produktu

 • Kat. 2
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  3X43D
 • Ochrana proti tepelným rizikům EN 407
  X2XXXX
 • ISO 13997:
  19.8N (2018g)
Materiál Prírodní latex
Barva Modrá
Vnitřní úprava Bezešvý textilní podklad z vysokopevnostních vláken
Vnější úprava Reliéfní povrch
Délka (cm) 23-26
Tloušťka (mm) NS
Velikost 7 8 9 10
Balení 1 pár/sácek
12 páru/balení
72 páru/krabice
Ochrana proti pořezání - KryTech 840 - situation
Ochrana proti pořezání - KryTech 840 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.- Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.
 • Před opětným použitím rukavice prohlédněte, zda nevykazují praskliny nebo hrbolky.
 • Použití těchto rukavic není doporučeno pro osoby citlivé na dithiokarbamáty nebo thiazoly, ani je nepoužívejte v blízkosti pohybujících se strojů.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavici v jejím originálním obalu chráněnou před horkem, světlem a vlhkostí.

Pokyny k praní

Výstraha: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení procesu čištění nebo praní, který není speciálně doporučen, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.