KryTech 832

Ideální ochrana pro manipulaci s těžkými a ostrými kovovými díly v olejnatých prostředích

 • Zvýšený komfort díky anatomickému tvaru rukavic a pružnosti materiálu
 • Dobrý úchop pro bezpečné zvedání dílů v olejnatých prostředích díky vnější kožené vrstvě
 • Dlouhá životnost i při kontaktu s neupraveným kovem
 • Vynikající tepelná izolace ruky
 • Předešlý název: Kromet 832

Oblasti použití

 • Automobilový/strojírenský průmysl
  • Zpracování kovů
  • Manipulace s neopracovanými díly nebo plechy
  • Manipulace s plechy
  • Manipulace s díly po lisování
  • Řezání pásů (plazma atd.)

Detaily produktu

 • Kat. 2
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  4X43E
 • Ochrana proti tepelným rizikům EN 407
  X1XXXX
 • ISO 13997:
  24.3N (2477g)
Materiál
Barva Šedá
Vnitřní úprava Bezešvý textilní podklad z vysokopevnostních vláken
Vnější úprava Kožená vrstva na dlani se zesíleným palcem/ukazováckem
Délka (cm) 23-26
Tloušťka (mm)
Velikost 8 9 10 11
Balení 1 pár/sácek
12 páru/balení
72 páru/krabice
Ochrana proti pořezání - KryTech 832 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Před opětným použitím rukavice prohlédněte, zda nevykazují praskliny nebo hrbolky.
 • Použití těchto rukavic není doporučeno pro osoby citlivé na dithiokarbamáty nebo thiazoly, ani je nepoužívejte v blízkosti pohybujících se strojů.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavici v jejím originálním obalu chráněnou před horkem, světlem a vlhkostí.

Pokyny k praní

Výstraha: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení procesu čištění nebo praní, který není speciálně doporučen, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Pokyny k sušení

Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.