KryTech 601

Speciálně navržené pro inspekce kvality vozů v automobilovém průmyslu.

 • Vysoká obratnost ve spojení s dobrou odolností proti proříznutí
 • Barva přizpůsobená znečištěnému prostředí pro delší odolnost.
 • Obouruká
 • Všechny funkční vlastnosti jsou zaručeny po jednom pracím cyklu při teplotě 40 °C
 • Textilie je certifikována podle standardu Oeko-Tex na nepřítomnost škodlivých látek.

Oblasti použití

 • Automobilový/strojírenský průmysl
  • Dokončovací práce
 • Plastový průmysl
  • Odstraňování materiálu po vstřikování plastů

Detaily produktu

 • Kat. 2
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  1X4XC
 • ISO 13997:
  14.2N (1448g)
Materiál
Barva Šedá
Vnitřní úprava Bezešvý textilní podklad z vláken HDPE
Vnější úprava
Délka (cm) 23 to 28
Tloušťka (mm)
Velikost 7 8 9 10 11
Balení 12 páru/sácek
48 páru/krabice

Pokyny k použití

Pokyny k použití

Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky používání na pracovišti se mohou lišit od testů prováděných v laboratoři. Nedoporučuje se pro osoby citlivé na přírodní latex (rukavice s elastickou přírodní gumou). Nedoporučuje se používat tyto rukavice v blízkosti pohyblivého strojního zařízení. – Rukavice si nasazujte na suché a čisté ruce. – Před opětovným nasazením se ujistěte, že jsou rukavice uvnitř suché.

Pokyny ke skladování

Rukavice skladujte v originálním obalu a chraňte před teplem, světlem a vlhkostí.

Pokyny k praní

Funkční vlastnosti rukavic jsou zaručeny po 1 čisticím cyklu dle podmínek popsaných výše: Praní dle normy ISO6330-2012: podmínky 4M dle dodatku [typA]. Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení čisticímu či pracímu postupu, který není výslovně doporučen, může vést ke změně úrovně jejich funkčních vlastností.

Pokyny k sušení

Sušte na volném vzduchu.
Rukavice si nasazujte na suché a čisté ruce. Před opětovným nasazením se ujistěte, že jsou rukavice uvnitř suché.

Legislativa

Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení č. 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady. Tento produkt neobsahuje více než 0,1 % látky vzbuzující mimořádné obavy (látky SVHC) ani žádné látky zahrnuté v dodatku XVII nařízení č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.