KryTech 585

Vyšší bezpečnost, pohodlí a odolnost díky technologii Grip & Proof

 • Bezešvá pletená rukavice a optimalizovaná povrchová vrstva pro maximální pohodlí, obratnost a flexibilitu.
 • Optimální odolnost vůči proříznutí
 • Optimální odolnost, která nabízí vyšší produktivitu a optimalizuje náklady
 • Snadno identifikovatelný stupeň ochrany proti pořezání díky označení na zadní straně rukavice

Oblasti použití

 • Automobilový/strojírenský průmysl
  • Manipulace s díly po lisování
  • Obrábění dílů za použití řezného oleje
 • Výroba
  • Řezání a lisování těžkých plechů
  • Manipulace s těžkými díly s rizikem pořezání

Detaily produktu

 • Kat. 2
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  4X42C
 • ISO 13997:
  13N (1325g)
Materiál Nitrilové GRIP&PROOF povrstvení
Barva Černý / Šedá
Vnitřní úprava Bezešvý textilní podklad z vláken HDPE
Vnější úprava Ventilovaná zadní strana
Délka (cm) 24 to 30
Tloušťka (mm)
Velikost 7 8 9 10 11
Balení 1 pár/sácek
12 páru/sácek
48 páru/krabice

Pokyny k použití

Pokyny k použití

Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky používání na pracovišti se mohou lišit od testů typu „CE“.
– Nedoporučuje se pro osoby citlivé na dithiokarbamáty a přírodní latex (zápěstí je chráněno elastickou přírodní gumou).
– Rukavice si nasazujte na suché a čisté ruce.
– Před opětovným nasazením se ujistěte, že jsou rukavice uvnitř suché.
– Před opětovným použitím rukavice zkontrolujte, zda nemají praskliny nebo trhliny.
– Nepoužívejte rukavice v blízkosti pohyblivého strojního zařízení.

Pokyny ke skladování

Rukavice skladujte v originálním obalu a chraňte před teplem, světlem a vlhkostí.

Pokyny k praní

Před sundáním rukavice znečištěné olejem nebo mazivem otřete suchou látkou. Funkční vlastnosti rukavic zůstávají bez negativních změn do tří čisticích cyklů* podle standardu ISO 6330: 2012 za podmínek popsaných výše: Použijte domácí nebo průmyslovou pračku při teplotě 60 °C (zkušební metoda 6M). Upozornění: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení čisticímu či pracímu postupu, který není výslovně doporučen, může vést ke změně úrovně jejich funkčních vlastností.
Za dodržování podmínek pro praní odpovídá výhradně zákazník nebo prádelna.
* Provedené testování: 3 x bezprostředně opakované vyprání nenošených rukavic.

Pokyny k sušení

Sušení odstředění při mírné teplotě.

Legislativa

Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení č. 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady. Tento produkt neobsahuje více než 0,1 % látky vzbuzující mimořádné obavy (látky SVHC) ani žádné látky zahrnuté v dodatku XVII nařízení č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.