Krynit 563

Standardní ochrana pro složitou manipulaci v olejnatých prostředích

 • Vynikající odolnost vůči olejům a tukům
 • Vhodné pro dlouhodobé- nošení

Oblasti použití

 • Automobilový/strojírenský průmysl
  • Lisování kovů, manipulace s plechy
  • Strojní údržba
 • Papírenský průmysl
  • Manipulace s lepenkou a papírem
 • Životní prostředí
  • Sběr a manipulace s odpadem

Detaily produktu

 • Kat. 2
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  4343B
 • ISO 13997:
  6.5N (663g)
Materiál Nitril
Barva Cerná
Vnitřní úprava Bezešvý textilní podklad z vláken HDPE
Vnější úprava Ventilovaná zadní strana
Délka (cm) 22-27
Tloušťka (mm)
Velikost 7 8 9 10 11
Balení 1 pár/sácek
12 páru/balení
96 /krabice
Ochrana proti pořezání - Krynit 563 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-.
 • Použití těchto rukavic není doporučeno pro osoby citlivé na dithiokarbamáty nebo thiazoly.
 • Nepoužívejte je v blízkosti pohybujících se strojů.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.
 • Před opětným použitím rukavice prohlédněte, zda nevykazují praskliny nebo hrbolky.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavici v jejím originálním obalu chráněnou před horkem, světlem a vlhkostí.

Pokyny k praní

Výstraha: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení procesu čištění nebo praní, který není speciálně doporučen, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.