Kronit 386

Maximální ochrana proti pořezání pro složitou manipulaci v olejnatých prostředích

 • Vynikající odolnost proti pořezání (dlaň, palec a ukazováček vyrobené z paramidových- vláken)
 • Ochrana proti vlhkosti a dobrá odolnost proti olejům a tukům díky nitrilovému povlaku
 • Dobrá odolnost proti perforaci a abrazi

Oblasti použití

 • Životní prostředí
  • Třídění kovového a plastového odpadu
 • Strojírenský průmysl
  • Manipulace s ostrými plechy
  • Řezání a ražení kovů
  • Manipulace s hliníkovými pásy

Detaily produktu

 • Kat. 2
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  4431C
 • Ochrana proti tepelným rizikům EN 407
  X1XXXX
 • ISO 13997:
  14N (1427g)
Materiál Nitril
Barva Zelená
Vnitřní úprava Textilní podklad z paraaramidových vláken
Vnější úprava Zrnitá
Délka (cm) 24-27
Tloušťka (mm) NS
Velikost 7 9
Balení 1 pár/sácek
10 páru/krabice
Ochrana proti pořezání - Kronit 386 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-.
 • Použití těchto rukavic není doporučeno pro osoby citlivé na dithiokarbamáty a thiazoly.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Před sundáním otřete rukavice potřísněné olejem nebo tukem suchou utěrkou.
 • Před opětným použitím rukavice prohlédněte, zda nevykazují hrbolky nebo trhliny.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavice v jejich originálním obalu chráněné před světlem a vlhkostí.

Pokyny k praní

Výstraha: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení procesu čištění nebo praní, který není speciálně doporučen, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Pokyny k sušení

Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.