Ultrane 562

Nepřekonatelné v přesnosti konečků prstů ve znečištěných a olejnatých prostředích

 • Výborná odolnost proti abrazi: déle- vydrží
 • Nitrilový povlak odolný znečišťujícím částečkám na bázi tuku nebo oleje
 • Vynikající hmatová citlivost a volnost pohybu díky snížené tloušťce rukavice
 • Částečně potažená zadní strana pro zlepšenou ochranu

Speciální vlastnosti

Důlkovaný reliéf pro lepší úchop

Oblasti použití

 • Automobilový/strojírenský průmysl
  • Třídění malých dílů
  • Montáž šroubů a šroubových spojů
  • Výroba čerpadel
  • Přesná montáž
  • Montáž kovových dílů
 • Jiná průmyslová odvětví
  • Balení
  • Drobné údržbové práce
  • Lehká manipulace ve skladovacích prostorech

Detaily produktu

 • Kat. 2
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  4121
Materiál Nitril
Barva Cerná
Vnitřní úprava Bezešvý textilní podklad
Vnější úprava Tecky
Délka (cm) 21-26
Tloušťka (mm)
Velikost 8 9 10
Balení 10 páru/sácek
100 páru/krabice
Ochrana při manipulaci - Ultrane 562 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek provedených v laboratoři.
 • Použití těchto rukavic není doporučeno pro osoby citlivé na přírodní latexovou pryž nebo dithiokarbamáty.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Před sundáním otřete rukavice čistou utěrkou.
 • Před opětným použitím rukavice zkontrolujte, zda nevykazují praskliny nebo hrbolky.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavice v jejich originálním obalu chráněné před horkem, světlem a vlhkostí.

Pokyny k praní

Výstraha: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení procesu čištění nebo praní, který není speciálně doporučen, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Pokyny k sušení

Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.