Ultrane 553

Nepřekonatelné v přesnosti konečků prstů ve znečištěných a olejnatých prostředích

 • Výborná odolnost proti abrazi: déle- vydrží
 • Nitrilový povlak odolný znečišťujícím částečkám na bázi tuku nebo oleje
 • Vynikající hmatová citlivost a volnost pohybu díky snížené tloušťce rukavice
 • K dispozici v balení do prodejních automatů

Oblasti použití

 • Automobilový/strojírenský průmysl
  • Třídění malých dílů
  • Montáž šroubů a šroubových spojů
  • Výroba čerpadel
  • Přesná montáž
 • Jiná průmyslová odvětví
  • Balení
  • Drobné údržbové práce
  • Lehká manipulace ve skladovacích prostorech
 • Místní správa (Kontroly Pracovišť)
  • Drobné obecné údržbové práce
 • Stavebnictví (Malířské / Tapetářské práce)

Detaily produktu

 • Kat. 2
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  4121X
Materiál Nitril
Barva Cerná
Vnitřní úprava Bezešvý textilní podklad
Vnější úprava Ventilovaná zadní strana
Délka (cm) 21-26
Tloušťka (mm)
Velikost 6 7 8 9 10
Balení 1 páru/sácek
10 páru/sácek
100 páru/krabice
Ochrana při manipulaci - Ultrane 553 - situation
Ochrana při manipulaci - Ultrane 553 - situation
Ochrana při manipulaci - Ultrane 553 - situation
Ochrana při manipulaci - Ultrane 553 - situation
Ochrana při manipulaci - Ultrane 553 - situation
Ochrana při manipulaci - Ultrane 553 - situation
Ochrana při manipulaci - Ultrane 553 - situation
Ochrana při manipulaci - Ultrane 553 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek provedených v laboratoři.
 • Není doporučeno pro osoby citlivé na přírodní latex a dithiokarbamáty.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že jsou vnitřky rukavic suché.

Výstraha: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení procesu čištění nebo praní, který není speciálně doporučen, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavice v jejich originálním obalu chráněné před horkem, světlem a vlhkostí.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.