Titan 397

Komfort a obratnost pro běžné manipulační práce

 • Vynikající komfort díky tloušťce bavlněné vložky a ventilované zadní straně
 • Volnost pohybu: obratnost a flexibilita díky přesnému obepnutí ruky
 • Vynikající životnost: dobrá odolnost proti abrazi
 • Předešlý název : Titanlite 397

Oblasti použití

 • Automobilový/strojírenský průmysl
  • Pískování
  • Přesná strojní práce
  • Montáž dílů
  • Manipulace s olejnatými strojovými díly
 • Jiná průmyslová odvětví
  • Výroba malých elektrických součástek
  • Manipulace se stavebními materiály

Detaily produktu

 • Kat. 2
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  4111X
Materiál Nitril
Barva Žlutá
Vnitřní úprava Textilní podklad
Vnější úprava Hladká
Délka (cm) 27-31
Tloušťka (mm) 1.00
Velikost 6 7 8 9 10
Balení 1 páru/sácek
10 páru/sácek
100 páru/krabice
Ochrana při manipulaci - Titan 397 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-.
 • Použití těchto rukavic není doporučeno pro osoby citlivé na dithiokarbamáty a thiazoly.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Před sundáním otřete rukavice potřísněné olejem nebo tukem.
 • Před opětným použitím rukavice prohlédněte, zda nevykazují hrbolky nebo trhliny.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavice v jejich originálním obalu chráněné před světlem a vlhkostí.

Pokyny k praní

Výstraha: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení procesu čištění nebo praní, který není speciálně doporučen, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Pokyny k sušení

Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.