Titan 393

Těžká- práce ve vlhkých prostředích

 • Vynikající odolnost vůči olejům a tukům
 • Delší životnost: kvalita textilního podkladu a nitrilového povlaku
 • Ochrana předloktí: rukavice s dlouhým- rukávem
 • Dobrá tepelná izolace a komfortní vložka z kartáčované bavlny

Oblasti použití

 • Jiná průmyslová odvětví
  • Těžba neželezných minerálů
  • Sběr domácího odpadu
  • Lesnictví
 • Strojírenský průmysl
  • Ražení kovů ve velmi olejnatých prostředích
  • Manipulace s tlustými neopracovanými plechy (bez ostrých hran)

Detaily produktu

 • Kat. 2
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  4111X
 • Ochrana proti tepelným rizikům EN 407
  X1XXXX
Materiál Nitril
Barva Modrá
Vnitřní úprava Textilní podklad
Vnější úprava Hladká
Délka (cm) 31
Tloušťka (mm) 1.50
Velikost 7 8 9
Balení 10 páru/sácek
100 páru/krabice

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-.
 • Použití těchto rukavic není doporučeno pro osoby citlivé na dithiokarbamáty.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Před sundáním otřete rukavice potřísněné olejem nebo tukem.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavice v jejich originálním obalu chráněné před světlem a vlhkostí.

Pokyny k praní

Výstraha: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení procesu čištění nebo praní, který není speciálně doporučen, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Pokyny k sušení

Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.