Vital 174

Obratnost a flexibilita uzpůsobené kontaktu s potravinami

 • Vynikající obratnost: tenká rukavice z poddajného materiálu
 • Chlorovaná úprava pro lepší ochranu zpracovávaných produktů
 • Předešlý název Siperfood 174

Oblasti použití

 • Strojírenský průmysl
  • Montáž malých dílů bez oleje a tuku
 • Potravinářský průmysl
  • Běžné úklidové práce
 • Místní Správa (čištění)
  • Manipulace s čisticími prostředky pro domácnost

Detaily produktu

 • Kat. 3
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  0010X
 • Type B
  Specifická chemická ochrana EN 374
  KPT
 • Ochrana vůči mikroorganismům EN 374
 • Ochrana před radioaktivní kontaminací EN 421
Materiál Prírodní latex
Barva Plavá
Vnitřní úprava Hladká
Vnější úprava Zrnitá, chlorování
Délka (cm) 31
Tloušťka (mm) 0.45
Velikost 7 8 9
Balení 1 pár/sácek
10 páru/sácek
100 páru/krabice

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-.
 • Použití těchto rukavic není doporučeno pro osoby citlivé na přírodní latex, dithiokarbamáty a thiazoly.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Při práci nebo manipulaci s chemickými látkami pro které jsou rukavice určeny, nesmí délka použití překročit dobu průniku dané chemické látky materiálem rukavice. Bližší informace včetně doporučené doby ( min ) použití naleznete na www.mapa-pro.com, nebo kontaktujte náš zákaznický servis stc.mapaspontex@mapaspontex.fr.
 • Přehněte konec manžety, abyste zamezili stečení nebezpečné chemikálie na paži.
 • Před opětným použitím rukavice prohlédněte, zda nevykazují praskliny nebo hrbolky.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavice v jejich originálním obalu chráněné před přímým sluncem v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla nebo elektrických zařízení.

Pokyny k praní

Před sundáním rukavic je patřičně vyčistěte:

 • při použití s rozpouštědlem (líh atd.): otřete suchou utěrkou
 • při použití s detergenty, kyselinami nebo alkáliemi: důkladně opláchněte rukavice pod tekoucí vodou a otřete suchou utěrkou.

Výstraha: Nepatřičné použití rukavic nebo jejich vystavení procesu čištění nebo praní, který není speciálně doporučen, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Pokyny k sušení

Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.