Vital 117

Obratnost s přesností v neagresivních- prostředích

 • Vynikající obratnost díky poddajnosti přírodního latexu
 • Dobrá odolnost
 • Komfortní bavlněná vložka-

Oblasti použití

 • Strojírenský průmysl
  • Montáž malých dílů bez oleje a tuku
 • Místní Správa (čištění)
  • Manipulace s čisticími prostředky pro domácnost

Detaily produktu

 • Kat. 3
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  0010X
 • Type B
  Specifická chemická ochrana EN 374
  KPT
 • Ochrana vůči mikroorganismům EN 374
 • Ochrana před radioaktivní kontaminací EN 421
Materiál Prírodní latex
Barva Modrá
Vnitřní úprava Vlockovaná
Vnější úprava Reliéfní povrch
Délka (cm) 30,5
Tloušťka (mm) 0.35
Velikost 6 7 8 9 10
Balení 1 pár/sácek
10 páru/sácek
100 páru/krabice
Ochrana v mokrém prostředí - Vital 117 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-.
 • Použití těchto rukavic není doporučeno pro osoby citlivé na přírodní latex, dithiokarbamáty a thiazoly.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Při práci nebo manipulaci s chemickými látkami pro které jsou rukavice určeny, nesmí délka použití překročit dobu průniku dané chemické látky materiálem rukavice. Bližší informace včetně doporučené doby ( min ) použití naleznete na www.mapa-pro.com, nebo kontaktujte náš zákaznický servis stc.mapaspontex@mapaspontex.fr.
 • Přehněte konec manžety, abyste zamezili stečení nebezpečné chemikálie na paži.
 • Před opětným použitím rukavice prohlédněte, zda nevykazují praskliny nebo hrbolky.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavice v jejich originálním obalu chráněné před přímým sluncem v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla nebo elektrických zařízení.

Pokyny k praní

Před sundáním rukavic je patřičně vyčistěte:

 • při použití s rozpouštědlem (líh atd.): otřete suchou utěrkou
 • při použití s detergenty, kyselinami nebo alkáliemi: důkladně opláchněte rukavice pod tekoucí vodou a otřete suchou utěrkou

Výstraha: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení jinému procesu čištění nebo praní, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Pokyny k sušení

Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.

Chemická tabulka

Chemický produkt CAS # Doba průniku
(minuty)
Prostupnost Standard Degradace Hodnocení
2-Butoxyethanol (Butyl Cellusolve) 99% 111-76-2 21 1 ASTM F739 4
+
2-Ethoxyethanol (Cellosolve) 99% 110-80-5 27 1 ASTM F739 4
+
2-Ethoxyethyl acetate (Cellosolve Acetate) 99% 111-15-9 15 1 ASTM F739 3
=
2-Propanol (Isopropanol) 99% 67-63-0 15 1 EN 374-3:2003 4
+
Acetaldehyde 99% 75-07-0 5 0 ASTM F739 4
=
Acetic acid 10% 64-19-7 NT NT 4
NA
Acetic acid 50% 64-19-7 254 5 ASTM F739 4
++
Acetic acid 99% 64-19-7 8 0 EN 374-3:2003 4
=
Acetone 99% 67-64-1 7 0 ASTM F739 3
=
Ammonium hydroxide solution 29% 1336-21-6 16 1 ASTM F739 4
+
Aniline 99% 62-53-3 67 3 ASTM F739 4
++
DMAC 30% 127-19-5 NT NT 4
NA
DMAC 99% 127-19-5 39 2 ASTM F739 4
+
DMF 99% 68-12-2 12 1 EN 374-3:2003 4
+
DMSO 99% 67-68-5 216 4 ASTM F739 4
++
Ethanol 95% 64-17-5 14 1 EN 374-3:2003 4
+
Ethylene glycol 99% 107-21-1 480 6 ASTM F739 4
++
Glutaraldehyde 50% 111-30-8 NT NT 4
NA
Hydrazine 35% 302-01-2 NT NT 4
NA
Hydrazine 70% 302-01-2 115 3 ASTM F739 4
++
Hydrazine 98% 302-01-2 NT NT 4
NA
Hydrochloric acid 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Hydrochloric acid 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Hydrochloric acid 37% 7647-01-0 43 2 ASTM F739 4
+
m-Cresol 97% 108-39-4 145 4 ASTM F739 4
++
Methanol 85% 67-56-1 NT NT 4
NA
Methanol 99% 67-56-1 7 0 EN 374-3:2003 4
=
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% 78-93-3 2 0 EN 374-3:2003 2
-
N-methyl-2-Pyrrolidone 99% 872-50-4 17 1 EN 374-3:2003 4
+
Nitric acid 10% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
Nitric acid 20% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
Nitric acid 40% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
Nitric acid 50% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
Phenol 85% 108-95-2 77 3 ASTM F739 4
++
Phosphoric acid 75% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Phosphoric acid 85% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Potassium Hydroxide 50% 1310-58-3 480 6 ASTM F739 4
++
Skydrol LD-4 mixture NA 60 2 ASTM F739 NT
NA
Sodio hipoclorito 30% 50-00-0 NT NT 4
NA
Sodio hipoclorito 37% 50-00-0 480 6 ASTM F739 4
++
Sodium hydroxide 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodium hydroxide 40% 1310-73-2 480 6 ASTM F739 4
++
Sodium hydroxide 50% 1310-73-2 480 6 ASTM F739 4
++
Sulfuric acid 10% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Sulfuric acid 40% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Sulfuric acid 50% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Toluene Diisocyanate (TDI) 80% 584-84-9 480 6 ASTM F739 3
++
Triethanolamine 98% 102-71-6 480 6 ASTM F739 4
++

* nenormovaný výsledek

Celkové hodnocení chemické ochrany

Hodnocení ochrany je definováno s ohledem na propustnost i degradaci, abychom Vám poskytli komplexní návod k použití našich rukavic na ochranu proti specifickým chemickým látkám.

Použití pro vysoké chemické namáhání nebo plný kontakt s chemikáliemi, omezený dobou průniku v pracovním dni.

Použití pro opakovaný kontakt s chemikálií, omezené celkovou expozicí, např. kumulativní doba průniku v jednom pracovním dni.

Pouze ochrana proti potřísnění, při vystavení chemickému působení rukavice vyhoďte a bez odkladu si vezměte nové.

Nedoporučeno, tyto rukavice jsou považovány za vhodné pro práci s touto chemikálií.

NT: Netestováno

NA: Nelze aplikovat, nebylo testováno kompletně (pouze výsledky týkající se degradace NEBO propustnosti)

Chemické zkušební hodnoty a hodnocení celkové chemické odolnosti by neměly sloužit jako absolutní kritérium výběru rukavic. Za reálných podmínek použití se odolnost rukavic může od řízených zkušebních podmínek v laboratoři lišit. Jejich chování mohou ovlivňovat i další faktory, nejen doba kontaktu s chemickými látkami, ale také jejich koncentrace a teplota, tloušťka rukavic a jejich opakované používání. Při konečném výběru rukavic je navíc nutné zohlednit i další požadavky, např. jejich délku, obratnost, odolnost proti proříznutí, prodření, propíchnutí a zatržení, nebo také úchop rukavice.