Ultranitril 472

Přesnost konečků prstů pro lehkou chemickou ochranu

 • Volnost pohybu a vynikající citlivost díky snížené tloušťce rukavic
 • Chlorovaná úprava pro lepší ochranu zpracovávaných produktů
 • Předešlý název : Optinit 472

Oblasti použití

 • Strojírenský průmysl
  • Montáž malých olejnatých dílů
  • Přesná montáž
  • Obrábění dílů za použití řezného oleje
 • Potravinářský průmysl
  • Příprava potravin
  • Manipulace s potravinami
 • Stavebnictví (Tesařské / Truhlářské práce)
  • Manipulace s lepidly na PVC
  • Příprava plnidel a laků

Detaily produktu

 • Kat. 3
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  2101X
 • Type B
  Specifická chemická ochrana EN 374
  JOT
 • Ochrana vůči mikroorganismům EN 374
 • Ochrana před radioaktivní kontaminací EN 421
Materiál Nitril
Barva Modrá
Vnitřní úprava Chlorovaná
Vnější úprava Zrnitá
Délka (cm) 31
Tloušťka (mm) 0.20
Velikost 6 7 8 9 10
Balení 10 páru/sácek
100 páru/krabice
Ochrana v mokrém prostředí - Ultranitril 472 - situation
Ochrana v mokrém prostředí - Ultranitril 472 - situation
Ochrana v mokrém prostředí - Ultranitril 472 - situation
Ochrana v mokrém prostředí - Ultranitril 472 - situation
Ochrana v mokrém prostředí - Ultranitril 472 - situation
Ochrana v mokrém prostředí - Ultranitril 472 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-.
 • Použití těchto rukavic není doporučeno pro osoby citlivé na dithiokarbamáty a thiazoly.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Nepoužívejte rukavice ve styku s chemickou látkou déle, než je naměřená doba průniku. Řiďte se podle dále uvedené tabulky chemické odolnosti nebo kontaktuje Technickou podporu pro zákazníky - MAPA PROFESSIONNEL, kde zjistíte dobu průniku. Při dlouhodobém kontaktu s rozpouštědlem použijte střídavě dva páry rukavic.
 • Přehněte konec manžety, abyste zamezili stečení nebezpečné chemikálie na paži.
 • Před opětným použitím rukavice prohlédněte, zda nevykazují praskliny nebo hrbolky.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavice v jejich originálním obalu chráněné před světlem a vlhkostí.

Pokyny k praní

Před sundáním rukavic je patřičně vyčistěte:

 • při použití s barvami, pigmenty a inkousty: setřete čistou utěrkou navlhčenou ve vhodném rozpouštědle a otřete suchou utěrkou.
 • při použití s rozpouštědlem (ředidla atd.): otřete suchou utěrkou.
 • při použití s kyselinami a alkáliemi: důkladně opláchněte rukavice pod tekoucí vodou a otřete suchou utěrkou.

Pokyny k sušení

Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.

Chemická tabulka

Chemický produkt CAS # Doba průniku
(minuty)
Prostupnost Standard Degradace Hodnocení
2-Propanol (Isopropanol) 99% 67-63-0 164 4 EN 374-3:2003 NT
NA
Acetic acid 10% 64-19-7 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Cyclohexane 99% 110-82-7 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Hydrochloric acid 35% 7647-01-0 149 4 EN 374-3:2003 NT
NA
Methanol 99% 67-56-1 17 1 EN 374-3:2003 NT
NA
Sodium hydroxide 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sodium hydroxide 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sodium hydroxide 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Trichloroethylene 99% 79-01-6 1 0 EN 374-3:2003 NT
NA

* nenormovaný výsledek

Celkové hodnocení chemické ochrany

Hodnocení ochrany je definováno s ohledem na propustnost i degradaci, abychom Vám poskytli komplexní návod k použití našich rukavic na ochranu proti specifickým chemickým látkám.

Použití pro vysoké chemické namáhání nebo plný kontakt s chemikáliemi, omezený dobou průniku v pracovním dni.

Použití pro opakovaný kontakt s chemikálií, omezené celkovou expozicí, např. kumulativní doba průniku v jednom pracovním dni.

Pouze ochrana proti potřísnění, při vystavení chemickému působení rukavice vyhoďte a bez odkladu si vezměte nové.

Nedoporučeno, tyto rukavice jsou považovány za vhodné pro práci s touto chemikálií.

NT: Netestováno

NA: Nelze aplikovat, nebylo testováno kompletně (pouze výsledky týkající se degradace NEBO propustnosti)

Chemické zkušební hodnoty a hodnocení celkové chemické odolnosti by neměly sloužit jako absolutní kritérium výběru rukavic. Za reálných podmínek použití se odolnost rukavic může od řízených zkušebních podmínek v laboratoři lišit. Jejich chování mohou ovlivňovat i další faktory, nejen doba kontaktu s chemickými látkami, ale také jejich koncentrace a teplota, tloušťka rukavic a jejich opakované používání. Při konečném výběru rukavic je navíc nutné zohlednit i další požadavky, např. jejich délku, obratnost, odolnost proti proříznutí, prodření, propíchnutí a zatržení, nebo také úchop rukavice.