Ultranitril 454

Obratnost s přesností v mírně agresivních prostředích pro osoby citlivé na přírodní latex

 • Obratnost s vynikající přesností díky vlastnostem jedinečného syntetického materiálu MAPA
 • Dobrá manipulace s kluzkými předměty díky reliéfnímu povrchu
 • Optimální komfort: anatomický tvar, nová kvalita vločkování
 • Předešlý název : Optimo 454

Oblasti použití

 • Zdravotnictví
  • Běžné práce v nemocnicích a klinikách
 • Místní Správa (čištění)
  • Manipulace s čisticími prostředky pro domácnost

Detaily produktu

 • Kat. 3
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  2000X
 • Type B
  Specifická chemická ochrana EN 374
  KPT
 • Ochrana vůči mikroorganismům EN 374
Materiál Syntetický elastomer
Barva Tyrkysová
Vnitřní úprava Vlockovaná
Vnější úprava Reliéfní povrch
Délka (cm) 31
Tloušťka (mm) 0.35
Velikost 6 7 8 9 10
Balení 1 pár/sácek
50 páru/krabice
Ochrana v mokrém prostředí - Ultranitril 454 - situation
Ochrana v mokrém prostředí - Ultranitril 454 - situation
Ochrana v mokrém prostředí - Ultranitril 454 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-.
 • Osoby citlivé na dithiokarbamáty a thiazoly by neměly tyto rukavice používat.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Při práci nebo manipulaci s chemickými látkami pro které jsou rukavice určeny, nesmí délka použití překročit dobu průniku dané chemické látky materiálem rukavice. Bližší informace včetně doporučené doby ( min ) použití naleznete na www.mapa-pro.com, nebo kontaktujte náš zákaznický servis stc.mapaspontex@mapaspontex.fr.
 • Přehněte konec manžety, abyste zamezili stečení chemikálie na paži.
 • Před opětným použitím rukavice prohlédněte, zda nevykazují praskliny nebo hrbolky.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavice v jejich originálním obalu chráněné před přímým sluncem a zdroji tepla.

Pokyny k praní

Před sundáním rukavic je patřičně vyčistěte:

 • při použití s rozpouštědlem (nafta atd.): otřete suchou utěrkou
 • při použití s kyselinami nebo alkáliemi: důkladně opláchněte rukavice pod tekoucí vodou a otřete suchou utěrkou

Výstraha: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení procesu čištění nebo praní, který není speciálně doporučen, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Pokyny k sušení

Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.

Chemická tabulka

Chemický produkt CAS # Doba průniku
(minuty)
Prostupnost Standard Degradace Hodnocení
2-Propanol (Isopropanol) 99% 67-63-0 43 2 EN 374-3:2003 4
+
Acetic acid 80% 64-19-7 43 2 EN 374-3:2003 1
-
Acetone 99% 67-64-1 1 0 EN 374-3:2003 1
-
Cyclohexane 99% 110-82-7 NT NT 1
NA
Fuel oils mixture 68476-34-6 155 4 EN 374-3:2003 4
++
Hydrochloric acid 10% 7647-01-0 NT NT 4
NA
Hydrochloric acid 35% 7647-01-0 450 5 EN 374-3:2003 4
++
Methanol 99% 67-56-1 9 0 EN 374-3:2003 2
-
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% 78-93-3 NT NT 1
NA
Naphtha, Hydrodesulphurized Heavy mixture 64742-82-1 NT NT 2
NA
Naphtha, Hydrotreated Heavy mixture 64742-48-9 86 3 EN 374-3:2003 NT
NA
Nitric acid 10% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Nitric acid 20% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 3
++
optane 98 ELF mixture 8006-61-9 3 0 EN 374-3:2003 1
-
Phosphoric acid 75% 7664-38-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodio hipoclorito 12° 7681-52-9 NT NT 4
NA
Sodium hydroxide 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodium Metabisulfite 20% 7681-57-4 480 6 EN 374-3:2003 2
+
Sulfuric acid 10% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sulfuric acid 40% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sulfuric acid 50% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Toluene 99% 108-88-3 1 0 EN 374-3:2003 1
-

* nenormovaný výsledek

Celkové hodnocení chemické ochrany

Hodnocení ochrany je definováno s ohledem na propustnost i degradaci, abychom Vám poskytli komplexní návod k použití našich rukavic na ochranu proti specifickým chemickým látkám.

Použití pro vysoké chemické namáhání nebo plný kontakt s chemikáliemi, omezený dobou průniku v pracovním dni.

Použití pro opakovaný kontakt s chemikálií, omezené celkovou expozicí, např. kumulativní doba průniku v jednom pracovním dni.

Pouze ochrana proti potřísnění, při vystavení chemickému působení rukavice vyhoďte a bez odkladu si vezměte nové.

Nedoporučeno, tyto rukavice jsou považovány za vhodné pro práci s touto chemikálií.

NT: Netestováno

NA: Nelze aplikovat, nebylo testováno kompletně (pouze výsledky týkající se degradace NEBO propustnosti)

Chemické zkušební hodnoty a hodnocení celkové chemické odolnosti by neměly sloužit jako absolutní kritérium výběru rukavic. Za reálných podmínek použití se odolnost rukavic může od řízených zkušebních podmínek v laboratoři lišit. Jejich chování mohou ovlivňovat i další faktory, nejen doba kontaktu s chemickými látkami, ale také jejich koncentrace a teplota, tloušťka rukavic a jejich opakované používání. Při konečném výběru rukavic je navíc nutné zohlednit i další požadavky, např. jejich délku, obratnost, odolnost proti proříznutí, prodření, propíchnutí a zatržení, nebo také úchop rukavice.