Jersette 301

Maximální komfort pro dlouhodobou- práci v agresivních prostředích

 • Volnost pohybu díky anatomickému tvaru a vynikající komfort díky bezešvému textilnímu podkladu
 • Dobrá odolnost proti roztržení-
 • Dobrá odolnost proti mnoha zředěným kyselinám a louhům

Oblasti použití

 • Stavebnictví (zednické a omítkářské práce)
  • Příprava a lití malty a betonu
 • Letecký průmysl
  • Práce s kompozitními materiály (pryskyřice)
 • Místní Správa (čištění)
  • Manipulace s čisticími prostředky pro domácnost

Detaily produktu

 • Kat. 2
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  2131X
 • Type B
  Specifická chemická ochrana EN 374
  KPT
 • Ochrana proti tepelným rizikům EN 407
  X1XXXX
Materiál Prírodní latex
Barva Modrá
Vnitřní úprava Textilní podklad
Vnější úprava Zrnitá
Délka (cm) 29-33
Tloušťka (mm) 1.15
Velikost 5 6 7 8 9 10
Balení 1 pár/sácek
5 páru/sácek
50 páru/krabice
Ochrana v mokrém prostředí - Jersette 301 - situation
Ochrana v mokrém prostředí - Jersette 301 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-.
 • Použití těchto rukavic není doporučeno pro osoby citlivé na přírodní latex, dithiokarbamáty a thiazoly.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Při práci nebo manipulaci s chemickými látkami pro které jsou rukavice určeny, nesmí délka použití překročit dobu průniku dané chemické látky materiálem rukavice. Bližší informace včetně doporučené doby ( min ) použití naleznete na www.mapa-pro.com, nebo kontaktujte náš zákaznický servis stc.mapaspontex@mapaspontex.fr.
 • Přehněte konec manžety, abyste zamezili stečení nebezpečné chemikálie na paži.
 • Před opětným použitím rukavice prohlédněte, zda nevykazují praskliny nebo hrbolky.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavice v jejich originálním obalu chráněné před přímým sluncem v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla nebo elektrických zařízení.

Pokyny k praní

Před sundáním rukavic je patřičně vyčistěte:

 • při použití s rozpouštědlem (líh atd.): otřete suchou utěrkou
 • při použití s detergenty, kyselinami nebo alkáliemi: důkladně opláchněte rukavice pod tekoucí vodou a otřete suchou utěrkou

Výstraha: Nepatřičné použití rukavic nebo jejich vystavení procesu čištění nebo praní, který není speciálně doporučen, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Pokyny k sušení

Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.

Chemická tabulka

Chemický produkt CAS # Doba průniku
(minuty)
Prostupnost Standard Degradace Hodnocení
1,1,1,2-Tetrafluoroethane (HFC-134A) freon 134A 99% 811-97-2 51 2 ASTM F739 NT
NA
Acetone 99% 67-64-1 9 0 EN 374-3:2003 NT
NA
Diethylamine 98% 109-89-7 3 0 EN 374-3:2003 1
-
DMF 99% 68-12-2 31 2 ASTM F739 4
+
Freon 114 99% 76-14-2 78 3 ASTM F739 NT
NA
Freon 124 99% 2837-89-0 41 2 ASTM F739 NT
NA
Freon 152A 99% 75-37-6 9 0 ASTM F739 NT
NA
Hydrogen chloride 99% 7647-01-0 117 3 ASTM F739 NT
NA
Hydrogen fluoride Anhydrous 99% 7664-39-3 71 3 ASTM F739 NT
NA
Hydrogen peroxide 30% 7722-84-1 480 6 ASTM F739 NT
NA
Methanol 85% 67-56-1 NT NT 4
NA
Methanol 99% 67-56-1 21 1 EN 374-3:2003 4
+
Sodium hydroxide 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodium hydroxide 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodium hydroxide 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Styrene 99% 100-42-5 9 0 EN 374-3:2003 NT
NA
Sulfuric acid 10% 7664-93-9 NT NT 4
NA
Sulfuric acid 40% 7664-93-9 NT NT 4
NA
Sulfuric acid 50% 7664-93-9 NT NT 4
NA
Sulfuric acid 96% 7664-93-9 276 5 EN 374-3:2003 2
+
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99% 127-18-4 5 0 EN 374-3:2003 1
-
Toluene 99% 108-88-3 5 0 EN 374-3:2003 NT
NA
Vinyl Chloride 99% 75-01-4 11 1 ASTM F739 NT
NA

* nenormovaný výsledek

Celkové hodnocení chemické ochrany

Hodnocení ochrany je definováno s ohledem na propustnost i degradaci, abychom Vám poskytli komplexní návod k použití našich rukavic na ochranu proti specifickým chemickým látkám.

Použití pro vysoké chemické namáhání nebo plný kontakt s chemikáliemi, omezený dobou průniku v pracovním dni.

Použití pro opakovaný kontakt s chemikálií, omezené celkovou expozicí, např. kumulativní doba průniku v jednom pracovním dni.

Pouze ochrana proti potřísnění, při vystavení chemickému působení rukavice vyhoďte a bez odkladu si vezměte nové.

Nedoporučeno, tyto rukavice jsou považovány za vhodné pro práci s touto chemikálií.

NT: Netestováno

NA: Nelze aplikovat, nebylo testováno kompletně (pouze výsledky týkající se degradace NEBO propustnosti)

Chemické zkušební hodnoty a hodnocení celkové chemické odolnosti by neměly sloužit jako absolutní kritérium výběru rukavic. Za reálných podmínek použití se odolnost rukavic může od řízených zkušebních podmínek v laboratoři lišit. Jejich chování mohou ovlivňovat i další faktory, nejen doba kontaktu s chemickými látkami, ale také jejich koncentrace a teplota, tloušťka rukavic a jejich opakované používání. Při konečném výběru rukavic je navíc nutné zohlednit i další požadavky, např. jejich délku, obratnost, odolnost proti proříznutí, prodření, propíchnutí a zatržení, nebo také úchop rukavice.