Jersette 300

Maximální komfort pro dlouhodobou- práci v agresivních prostředích

 • Volnost pohybu díky anatomickému tvaru a vynikající komfort díky bezešvému textilnímu podkladu
 • Dobrá odolnost proti roztržení-
 • Dobrá odolnost proti mnoha zředěným kyselinám a louhům

Oblasti použití

 • Stavebnictví (zednické a omítkářské práce)
  • Příprava a lití malty a betonu
 • Letecký průmysl
  • Práce s kompozitními materiály (pryskyřice)
 • Místní Správa (čištění)
  • Manipulace s čisticími prostředky pro domácnost

Detaily produktu

 • Kat. 2
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  2131X
 • Type B
  Specifická chemická ochrana EN 374
  KPT
 • Ochrana proti tepelným rizikům EN 407
  X1XXXX
Materiál Prírodní latex
Barva Modrá
Vnitřní úprava Textilní podklad
Vnější úprava Hladká
Délka (cm) 29-33
Tloušťka (mm) 1.15
Velikost 5 6 7 8 9 10
Balení 1 pár/sácek
5 páru/balení
50 páru/krabice
Ochrana v mokrém prostředí - Jersette 300 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-.
 • Použití těchto rukavic není doporučeno pro osoby citlivé na přírodní latex, dithiokarbamáty a thiazoly.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Při práci nebo manipulaci s chemickými látkami pro které jsou rukavice určeny, nesmí délka použití překročit dobu průniku dané chemické látky materiálem rukavice. Bližší informace včetně doporučené doby ( min ) použití naleznete na www.mapa-pro.com, nebo kontaktujte náš zákaznický servis stc.mapaspontex@mapaspontex.fr.
 • Přehněte konec manžety, abyste zamezili stečení nebezpečné chemikálie na paži.
 • Před opětným použitím rukavice prohlédněte, zda nevykazují praskliny nebo hrbolky.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavice v jejich originálním obalu chráněné před přímým sluncem v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla nebo elektrických zařízení.

Pokyny k praní

Před sundáním rukavic je patřičně vyčistěte:

 • při použití s rozpouštědlem (líh atd.): otřete suchou utěrkou
 • při použití s detergenty, kyselinami nebo alkáliemi: důkladně opláchněte rukavice pod tekoucí vodou a otřete suchou utěrkou

Výstraha: Nepatřičné použití rukavic nebo jejich vystavení procesu čištění nebo praní, který není speciálně doporučen, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Pokyny k sušení

Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.

Chemická tabulka

Chemický produkt CAS # Doba průniku
(minuty)
Prostupnost Standard Degradace Hodnocení
1,1,1-Trichloroethane 99% 71-55-6 NT NT 1
NA
2-Nitropropane 99% 79-46-9 15 1 EN 374-3:2003 3
=
2-Propanol (Isopropanol) 99% 67-63-0 40 2 EN 374-3:2003 4
+
Acetic acid 99% 64-19-7 NT NT 3
NA
Acetone 99% 67-64-1 1 0 EN 374-3:2003 NT
NA
Butyl Acetate 99% 123-86-4 5 0 EN 374-3:2003 1
-
Cyclohexane 99% 110-82-7 6 0 EN 374-3:2003 1
-
DMF 99% 68-12-2 38 2 EN 374-3:2003 3
+
Ethanol 95% 64-17-5 11 1 EN 374-3:2003 4
+
Methanol 99% 67-56-1 21 1 EN 374-3:2003 3
=
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% 78-93-3 5 0 EN 374-3:2003 3
=
N-methyl-2-Pyrrolidone 99% 872-50-4 NT NT 3
NA
Nitric acid 10% 7697-37-2 NT NT 4
NA
Nitric acid 20% 7697-37-2 NT NT 4
NA
Sodio hipoclorito 12° 7681-52-9 NT NT 4
NA
Sodium hydroxide 20% 1310-73-2 NT NT 4
NA
Sodium Metabisulfite 20% 7681-57-4 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sulfuric acid 10% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sulfuric acid 40% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sulfuric acid 50% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
t-Butyl Methyl Ether 98% 1634-04-4 6 0 EN 374-3:2003 2
-
Toluene 99% 108-88-3 4 0 EN 374-3:2003 1
-
Xylene 99% 1330-20-7 2 0 EN 374-3:2003 1
-

* nenormovaný výsledek

Celkové hodnocení chemické ochrany

Hodnocení ochrany je definováno s ohledem na propustnost i degradaci, abychom Vám poskytli komplexní návod k použití našich rukavic na ochranu proti specifickým chemickým látkám.

Použití pro vysoké chemické namáhání nebo plný kontakt s chemikáliemi, omezený dobou průniku v pracovním dni.

Použití pro opakovaný kontakt s chemikálií, omezené celkovou expozicí, např. kumulativní doba průniku v jednom pracovním dni.

Pouze ochrana proti potřísnění, při vystavení chemickému působení rukavice vyhoďte a bez odkladu si vezměte nové.

Nedoporučeno, tyto rukavice jsou považovány za vhodné pro práci s touto chemikálií.

NT: Netestováno

NA: Nelze aplikovat, nebylo testováno kompletně (pouze výsledky týkající se degradace NEBO propustnosti)

Chemické zkušební hodnoty a hodnocení celkové chemické odolnosti by neměly sloužit jako absolutní kritérium výběru rukavic. Za reálných podmínek použití se odolnost rukavic může od řízených zkušebních podmínek v laboratoři lišit. Jejich chování mohou ovlivňovat i další faktory, nejen doba kontaktu s chemickými látkami, ale také jejich koncentrace a teplota, tloušťka rukavic a jejich opakované používání. Při konečném výběru rukavic je navíc nutné zohlednit i další požadavky, např. jejich délku, obratnost, odolnost proti proříznutí, prodření, propíchnutí a zatržení, nebo také úchop rukavice.