Jersetlite 307

Výjimečný komfort a obratnost s přesností v lehce agresivním prostředí

 • Výjimečný komfort díky přesnosti textilního podkladu a anatomickému tvaru
 • Vynikající obratnost a dobrý úchop
 • Vhodné pro kontakt s potravinami

Oblasti použití

 • Místní správa (Kontroly Pracovišť)
  • Drobné obecné údržbové práce
 • Místní Správa (čištění)
  • Manipulace s čisticími prostředky pro domácnost

Detaily produktu

 • Kat. 2
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  2120X
Materiál Prírodní latex
Barva Lila
Vnitřní úprava Textilní podklad
Vnější úprava Zrnitá
Délka (cm) 31
Tloušťka (mm) 0.75
Velikost 6 7 8 9
Balení 1 pár/sácek
5 páru/balení
50 páru/krabice
Ochrana v mokrém prostředí - Jersetlite 307 - situation
Ochrana v mokrém prostředí - Jersetlite 307 - situation
Ochrana v mokrém prostředí - Jersetlite 307 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-.
 • Použití těchto rukavic není doporučeno pro osoby citlivé na přírodní latex, dithiokarbamáty a thiazoly.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Před sundáním rukavic je opláchněte pod tekoucí vodou.
 • Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavici v jejím originálním obalu chráněnou před přímým sluncem v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla nebo elektrických zařízení.

Pokyny k praní

Výstraha: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení procesu čištění nebo praní, který není speciálně doporučen, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.