Alto 405

Jemná citlivost pro lehkou chemickou ochranu

 • Hmatová citlivost díky snížené tloušťce rukavic
 • Komfort a absorbce potu díky bavlněné vložce-
 • Dobrý úchop díky neklouzajícímu- reliéfnímu povrchu
 • Předešlý název Duo-Mix 405

Oblasti použití

 • Automobilový/strojírenský průmysl
  • Sprejování
 • Jiná průmyslová odvětví
  • Průmyslové čištění, údržba
 • Letecký průmysl
  • Práce s kompozitními materiály (pryskyřice)

Detaily produktu

 • Kat. 3
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  2110X
 • Type B
  Specifická chemická ochrana EN 374
  KMT
 • Ochrana vůči mikroorganismům EN 374
 • Ochrana před radioaktivní kontaminací EN 421
Materiál Neoprén a prírodní latex
Barva Modrá / žlutá
Vnitřní úprava Vlockovaná
Vnější úprava Reliéfní povrch
Délka (cm) 33
Tloušťka (mm) 0.70
Velikost 6 7 8 9 10
Balení 1 pár/sácek
10 páru/sácek
100 páru/krabice
Ochrana v mokrém prostředí - Alto 405 - situation
Ochrana v mokrém prostředí - Alto 405 - situation
Ochrana v mokrém prostředí - Alto 405 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-.
 • Použití těchto rukavic není doporučeno pro osoby citlivé na přírodní latex, dithiokarbamáty a thiazoly.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Při práci nebo manipulaci s chemickými látkami pro které jsou rukavice určeny, nesmí délka použití překročit dobu průniku dané chemické látky materiálem rukavice. Bližší informace včetně doporučené doby ( min ) použití naleznete na www.mapa-pro.com, nebo kontaktujte náš zákaznický servis stc.mapaspontex@mapaspontex.fr.
 • Přehněte konec manžety, abyste zamezili stečení nebezpečné chemikálie na paži.
 • Před opětným použitím rukavice prohlédněte, zda nevykazují praskliny nebo hrbolky.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavice v jejich originálním obalu chráněné před přímým sluncem v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla nebo elektrických zařízení.

Pokyny k praní

Před sundáním rukavic je patřičně vyčistěte:

 • při použití s rozpouštědlem (alkoholy atd.): otřete suchou utěrkou
 • při použití s kyselinami nebo alkáliemi: důkladně opláchněte rukavice pod tekoucí vodou a otřete suchou utěrkou

Výstraha: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení jinému procesu čištění nebo praní, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Pokyny k sušení

Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.

Chemická tabulka

Chemický produkt CAS # Doba průniku
(minuty)
Prostupnost Standard Degradace Hodnocení
Acetic acid 50% 64-19-7 480 6 ASTM F739 NT
NA
Acetone 99% 67-64-1 14 1 ASTM F739 4
+
Acetonitrile 99% 75-05-8 15 1 ASTM F739 4
+
Ammonium hydroxide solution 29% 1336-21-6 62 3 ASTM F739 NT
NA
Bromine 100% 7726-95-6 6 0 EN 374-3:2003 NT
NA
Carbon disulfide 99% 75-15-0 2 0 ASTM F739 1
-
Citric Acid 10% 77-92-9 480 6 ASTM F739 NT
NA
Cloruro de metileno 99% 75-09-2 4 0 ASTM F739 1
-
Cyclohexanone 99% 108-94-1 11 1 EN 374-3:2003 3
=
Dibutyl Phthalate 99% 84-74-2 480 6 ASTM F739 NT
NA
Diethylamine 98% 109-89-7 5 0 ASTM F739 1
-
Dioctyl Phthalate 99% 117-81-7 480 6 ASTM F739 NT
NA
DMAC 30% 127-19-5 NT NT 4
NA
DMAC 99% 127-19-5 22 1 EN 374-3:2003 4
+
DMF 99% 68-12-2 30 1 EN 374-3:2003 4
+
DMSO 99% 67-68-5 368 5 ASTM F739 NT
NA
Ethanol 95% 64-17-5 22 1 EN 374-3:2003 3
=
Ethyl acetate 99% 141-78-6 8 0 ASTM F739 3
=
Gun Flush ES mixture NA 67 3 ASTM F739 NT
NA
Hydrochloric acid 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Hydrochloric acid 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Methanol 85% 67-56-1 NT NT 4
NA
Methanol 99% 67-56-1 13 1 EN 374-3:2003 4
+
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% 78-93-3 4 0 EN 374-3:2003 3
=
n-hexane 95% 110-54-3 6 0 ASTM F739 1
-
N-methyl-2-Pyrrolidone 99% 872-50-4 39 2 EN 374-3:2003 4
+
Nitrobenzene 99% 98-95-3 33 2 ASTM F739 NT
NA
Sodium hydroxide 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodium hydroxide 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodium hydroxide 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Styrene 99% 100-42-5 5 0 EN 374-3:2003 1
-
Sulfuric acid 10% 7664-93-9 NT NT 4
NA
Sulfuric acid 40% 7664-93-9 NT NT 4
NA
Sulfuric acid 50% 7664-93-9 NT NT 4
NA
Sulfuric acid 96% 7664-93-9 12 1 ASTM F739 NT
NA
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99% 127-18-4 8 0 ASTM F739 1
-
THF 99% 109-99-9 5 0 ASTM F739 1
-
Toluene 99% 108-88-3 7 0 ASTM F739 1
-
Unisolve EX mixture NA 73 3 ASTM F739 NT
NA

* nenormovaný výsledek

Celkové hodnocení chemické ochrany

Hodnocení ochrany je definováno s ohledem na propustnost i degradaci, abychom Vám poskytli komplexní návod k použití našich rukavic na ochranu proti specifickým chemickým látkám.

Použití pro vysoké chemické namáhání nebo plný kontakt s chemikáliemi, omezený dobou průniku v pracovním dni.

Použití pro opakovaný kontakt s chemikálií, omezené celkovou expozicí, např. kumulativní doba průniku v jednom pracovním dni.

Pouze ochrana proti potřísnění, při vystavení chemickému působení rukavice vyhoďte a bez odkladu si vezměte nové.

Nedoporučeno, tyto rukavice jsou považovány za vhodné pro práci s touto chemikálií.

NT: Netestováno

NA: Nelze aplikovat, nebylo testováno kompletně (pouze výsledky týkající se degradace NEBO propustnosti)

Chemické zkušební hodnoty a hodnocení celkové chemické odolnosti by neměly sloužit jako absolutní kritérium výběru rukavic. Za reálných podmínek použití se odolnost rukavic může od řízených zkušebních podmínek v laboratoři lišit. Jejich chování mohou ovlivňovat i další faktory, nejen doba kontaktu s chemickými látkami, ale také jejich koncentrace a teplota, tloušťka rukavic a jejich opakované používání. Při konečném výběru rukavic je navíc nutné zohlednit i další požadavky, např. jejich délku, obratnost, odolnost proti proříznutí, prodření, propíchnutí a zatržení, nebo také úchop rukavice.