Alto 258

Silná ochrana proti agresivním koncentrovaným čisticím prostředkům

 • Zvýšený komfort a absorbce potu díky bavlněné vložce-
 • Dobrá manipulace s kluzkými předměty díky reliéfnímu povrchu
 • Dobrá odolnost proti mnoha zředěným kyselinám

Oblasti použití

 • Strojírenský průmysl
  • Drobné údržbové práce
  • Montáž malých dílů bez oleje a tuku
 • Letecký průmysl
  • Práce s kompozitními materiály (pryskyřice)
 • Chemický průmysl
  • Běžné manipulační práce

Detaily produktu

 • Kat. 3
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  1110X
 • Type B
  Specifická chemická ochrana EN 374
  KPS
 • Ochrana vůči mikroorganismům EN 374
Materiál Prírodní latex
Barva Žlutá
Vnitřní úprava Vlockovaná
Vnější úprava Reliéfní povrch
Délka (cm) 32
Tloušťka (mm) 0.60
Velikost 6 7 8 9 10
Balení 1 pár/sácek
10 páru/balení
100 páru/krabice
Ochrana v mokrém prostředí - Alto 258 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Pro zvýšenou bezpečnost a delší životnost rukavic:
 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-.
 • Použití těchto rukavic není doporučeno pro osoby citlivé na přírodní latex, dithiokarbamáty a thiazoly.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Při práci nebo manipulaci s chemickými látkami pro které jsou rukavice určeny, nesmí délka použití překročit dobu průniku dané chemické látky materiálem rukavice. Bližší informace včetně doporučené doby ( min ) použití naleznete na www.mapa-pro.com, nebo kontaktujte náš zákaznický servis stc.mapaspontex@mapaspontex.fr.
 • Přehněte konec manžety, abyste zamezili stečení nebezpečné chemikálie na paži.
 • Před opětným použitím rukavice prohlédněte, zda nevykazují praskliny nebo hrbolky.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavice v jejich originálním obalu chráněné před přímým sluncem v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla nebo elektrických zařízení.

Pokyny k praní

Před sundáním rukavic je patřičně vyčistěte:

 • při použití s rozpouštědlem (líh atd.): otřete suchou utěrkou
 • při použití s kyselinami nebo alkáliemi: důkladně opláchněte rukavice pod tekoucí vodou a otřete suchou utěrkou

Výstraha: Nepatřičné použití rukavic nebo jejich vystavení procesu čištění nebo praní, který není speciálně doporučen, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Pokyny k sušení

Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.

Chemická tabulka

Chemický produkt CAS # Doba průniku
(minuty)
Prostupnost Standard Degradace Hodnocení
1,1,1-Trichloroethane 99% 71-55-6 10 0 EN 374-3:2003 1
-
2-Nitropropane 99% 79-46-9 18 1 EN 374-3:2003 3
=
2-Propanol (Isopropanol) 99% 67-63-0 40 2 EN 374-3:2003 4
+
Acetic acid 99% 64-19-7 21 1 EN 374-3:2003 3
=
Acetone 99% 67-64-1 5 0 EN 374-3:2003 3
=
Butyl Acetate 99% 123-86-4 10 0 EN 374-3:2003 2
-
Cyclohexane 99% 110-82-7 7 0 EN 374-3:2003 1
-
DMF 99% 68-12-2 30 1 EN 374-3:2003 4
+
DMSO 99% 67-68-5 190 4 EN 374-3:2003 4
++
Ethanol 95% 64-17-5 17 1 EN 374-3:2003 3
=
Ethyl acetate 99% 141-78-6 3 0 EN 374-3:2003 2
-
Ethylene glycol 99% 107-21-1 NT NT 4
NA
Hydrochloric acid 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Hydrochloric acid 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Methanol 99% 67-56-1 26 1 EN 374-3:2003 3
=
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% 78-93-3 6 0 EN 374-3:2003 3
=
Methyl methacrylate 95% 80-62-6 5 0 EN 374-3:2003 3
=
Methylisobutylketone 99% 108-10-1 6 0 EN 374-3:2003 3
=
N-methyl-2-Pyrrolidone 99% 872-50-4 60 2 EN 374-3:2003 4
+
Naphtha, Hydrotreated Heavy mixture 64742-48-9 7 0 EN 374-3:2003 1
-
Phosphoric acid 75% 7664-38-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodium hydroxide 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sodium hydroxide 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sodium hydroxide 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Styrene 99% 100-42-5 2 0 EN 374-3:2003 1
-
Sulfuric acid 96% 7664-93-9 83 3 EN 374-3:2003 NT
NA
t-Butyl Methyl Ether 98% 1634-04-4 8 0 EN 374-3:2003 2
-
THF 99% 109-99-9 2 0 EN 374-3:2003 1
-
Toluene 99% 108-88-3 6 0 EN 374-3:2003 1
-
Trichloroethylene 99% 79-01-6 1 0 EN 374-3:2003 1
-
Vinyl acetate 99% 108-05-4 3 0 EN 374-3:2003 3
=
Xylene 99% 1330-20-7 4 0 EN 374-3:2003 1
-

* nenormovaný výsledek

Celkové hodnocení chemické ochrany

Hodnocení ochrany je definováno s ohledem na propustnost i degradaci, abychom Vám poskytli komplexní návod k použití našich rukavic na ochranu proti specifickým chemickým látkám.

Použití pro vysoké chemické namáhání nebo plný kontakt s chemikáliemi, omezený dobou průniku v pracovním dni.

Použití pro opakovaný kontakt s chemikálií, omezené celkovou expozicí, např. kumulativní doba průniku v jednom pracovním dni.

Pouze ochrana proti potřísnění, při vystavení chemickému působení rukavice vyhoďte a bez odkladu si vezměte nové.

Nedoporučeno, tyto rukavice jsou považovány za vhodné pro práci s touto chemikálií.

NT: Netestováno

NA: Nelze aplikovat, nebylo testováno kompletně (pouze výsledky týkající se degradace NEBO propustnosti)

Chemické zkušební hodnoty a hodnocení celkové chemické odolnosti by neměly sloužit jako absolutní kritérium výběru rukavic. Za reálných podmínek použití se odolnost rukavic může od řízených zkušebních podmínek v laboratoři lišit. Jejich chování mohou ovlivňovat i další faktory, nejen doba kontaktu s chemickými látkami, ale také jejich koncentrace a teplota, tloušťka rukavic a jejich opakované používání. Při konečném výběru rukavic je navíc nutné zohlednit i další požadavky, např. jejich délku, obratnost, odolnost proti proříznutí, prodření, propíchnutí a zatržení, nebo také úchop rukavice.