Solo 977

Nejlepší ochrana proti chemikáliím v nabídce: kompromis mezi ochranou a obratností

 • Vhodné pro širokou škálu chemikálií (viz diagram chemické odolnosti)
 • Dobrý kompromis mezi tloušťkou, poddajností a odolností
 • Chlorované pro lepší nasazení
 • Zrnitá úprava na koncích prstů pro lepší úchop
 • Předešlý název : Solo Green 977

Oblasti použití

 • Kosmetický a farmaceutický průmysl
  • Manipulace v laboratořích
 • Chemický průmysl
  • Odběr vzorků chemikálií
 • Laboratoř
  • Příprava léčiv

Detaily produktu

 • Kat. 3
 • Type B
  Specifická chemická ochrana EN 374
  JKT
 • Ochrana vůči mikroorganismům EN 374
Materiál Nitril
Barva Zelená
Vnitřní úprava Chlorovaná
Vnější úprava Hladká se zrnitými konecky prstu
Délka (cm) 24
Tloušťka (mm) 0.11
Velikost 6 7 8 9 10
Balení 100 rukavic/balení
1000 rukavic/krabice
Jednorázové rukavice - Solo 977 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky používání na pracovišti se mohou lišit od testů typu «CE».
Nedoporučuje se pro osoby citlivým na dithiokarbamáty.
Rukavice si nasazujte na suché a čisté ruce.

Pokyny ke skladování

Rukavice skladujte v originálním obalu a chraňte před přímým slunečním světlem a mimo zdroje tepla.

Pokyny k praní

Tyto rukavice jsou pouze jednorázové.

Legislativa

Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení č. 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady. Tento produkt neobsahuje více než 0,1 % látky vzbuzující mimořádné obavy (látky SVHC) ani žádné látky zahrnuté v dodatku XVII nařízení č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.

Chemická tabulka

Chemický produkt CAS # Doba průniku
(minuty)
Prostupnost Standard Degradace Hodnocení
2-Propanol (Isopropanol) 99% 67-63-0 48 2 EN 374-3:2003 3
+
Acetic acid 99% 64-19-7 2 0 EN 374-3:2003 NT
NA
Ammonium hydroxide solution 29% 1336-21-6 15 1 EN 374-3:2003 4
+
Cyclohexane 99% 110-82-7 86 3 EN 374-3:2003 NT
NA
Ethanol 95% 64-17-5 5 0 EN 374-3:2003 NT
NA
Hydrochloric acid 10% 7647-01-0 NT NT 4
NA
Hydrochloric acid 35% 7647-01-0 NT NT 4
NA
Hydrochloric acid 37% 7647-01-0 54 2 EN 374-3:2003 4
+
Isooctane 99% 540-84-1 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
n-Butanol 99% 71-36-3 50 2 EN 374-3:2003 NT
NA
n-Heptane 99% 142-82-5 68 3 EN 374-3:2003 NT
NA
Sulfuric acid 10% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sulfuric acid 40% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sulfuric acid 50% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++

* nenormovaný výsledek

Celkové hodnocení chemické ochrany

Hodnocení ochrany je definováno s ohledem na propustnost i degradaci, abychom Vám poskytli komplexní návod k použití našich rukavic na ochranu proti specifickým chemickým látkám.

Použití pro vysoké chemické namáhání nebo plný kontakt s chemikáliemi, omezený dobou průniku v pracovním dni.

Použití pro opakovaný kontakt s chemikálií, omezené celkovou expozicí, např. kumulativní doba průniku v jednom pracovním dni.

Pouze ochrana proti potřísnění, při vystavení chemickému působení rukavice vyhoďte a bez odkladu si vezměte nové.

Nedoporučeno, tyto rukavice jsou považovány za vhodné pro práci s touto chemikálií.

NT: Netestováno

NA: Nelze aplikovat, nebylo testováno kompletně (pouze výsledky týkající se degradace NEBO propustnosti)

Chemické zkušební hodnoty a hodnocení celkové chemické odolnosti by neměly sloužit jako absolutní kritérium výběru rukavic. Za reálných podmínek použití se odolnost rukavic může od řízených zkušebních podmínek v laboratoři lišit. Jejich chování mohou ovlivňovat i další faktory, nejen doba kontaktu s chemickými látkami, ale také jejich koncentrace a teplota, tloušťka rukavic a jejich opakované používání. Při konečném výběru rukavic je navíc nutné zohlednit i další požadavky, např. jejich délku, obratnost, odolnost proti proříznutí, prodření, propíchnutí a zatržení, nebo také úchop rukavice.