Ultranitril 492

Dobrá mechanická odolnost a dlouhodobá- chemická ochrana

 • Obratnost a komfort díky anatomickému tvaru rukavic a kvalitní vložce-
 • Delší životnost: výborná mechanická odolnost (abraze, perforace)
 • K dispozici v balení do prodejních automatů

Oblasti použití

 • Automobilový/strojírenský průmysl
  • Ošetřování/odmašťování kovů s rozpouštědly
  • Obrábění dílů za použití řezného oleje
 • Místní Správa (čištění)
 • Stavebnictví (Tesařské / Truhlářské práce)
  • Manipulace s lepidly na PVC
  • Příprava plnidel a laků
 • Stavebnictví (zednické a omítkářské práce)
  • Napouštění pesticidy

Detaily produktu

 • Kat. 3
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  3101X
 • Type A
  Specifická chemická ochrana EN 374
  AJKOPT
 • Ochrana vůči mikroorganismům EN 374
  VIRUS
Materiál Nitril
Barva Zelená
Vnitřní úprava Vlockovaná
Vnější úprava Reliéfní povrch
Délka (cm) 32
Tloušťka (mm) 0.38
Velikost 6 7 8 9 10 11
Balení 1 pár/sácek
10 páru/sácek
100 páru/krabice
Chemická ochrana - Ultranitril 492 - situation
Chemická ochrana - Ultranitril 492 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-.
 • Osoby citlivé na dithiokarbamáty a thiazoly by neměly tyto rukavice používat.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Při práci nebo manipulaci s chemickými látkami pro které jsou rukavice určeny, nesmí délka použití překročit dobu průniku dané chemické látky materiálem rukavice. Bližší informace včetně doporučené doby ( min ) použití naleznete na www.mapa-pro.com, nebo kontaktujte náš zákaznický servis stc.mapaspontex@mapaspontex.fr.
 • Přehněte konec manžety, abyste zamezili stečení nebezpečné chemikálie na paži.
 • Před opětným použitím rukavice prohlédněte, zda nevykazují praskliny nebo hrbolky.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavice v jejich originálním obalu chráněné před světlem, vlhkostí a horkem.

Pokyny k praní

Před sundáním rukavic je patřičně vyčistěte:

 • při použití s barvami, pigmenty a inkousty: setřete čistou utěrkou navlhčenou ve vhodném rozpouštědle a otřete suchou utěrkou
 • při použití s rozpouštědlem (ředidla atd.): otřete suchou utěrkou
 • při použití s kyselinami nebo alkáliemi: důkladně opláchněte rukavice pod tekoucí vodou a otřete suchou utěrkou

Výstraha: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení jakémukoliv procesu čištění nebo praní, který není speciálně doporučen, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Pokyny k sušení

Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.

Chemická tabulka

Chemický produkt CAS # Doba průniku
(minuty)
Prostupnost Standard Degradace Hodnocení
1,1,1-Trichloroethane 99% 71-55-6 45 2 EN 374-3:2003 1
-
2-Butoxyethanol (Butyl Cellusolve) 99% 111-76-2 236 4 EN 374-3:2003 3
++
2-Nitropropane 99% 79-46-9 NT NT 1
NA
2-Propanol (Isopropanol) 99% 67-63-0 360 5 EN 374-3:2003 3
++
Acetic acid 99% 64-19-7 47 2 EN 374-3:2003 1
-
Acetone 99% 67-64-1 3 0 EN 374-3:2003 1
-
Bromine 100% 7726-95-6 18 1 EN 374-3:2003 NT
NA
Bromobenzene 99% 108-86-1 9 0 EN 374-3:2003 NT
NA
Butyl Acetate 99% 123-86-4 25 1 EN 374-3:2003 1
-
Cloruro de metileno 99% 75-09-2 1 0 EN 374-3:2003 1
-
Cyclohexane 99% 110-82-7 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Cyclohexanone 99% 108-94-1 29 1 EN 374-3:2003 1
-
Diethylamine 98% 109-89-7 17 1 EN 374-3:2003 1
-
DMAC 99% 127-19-5 10 0 EN 374-3:2003 1
-
DMF 99% 68-12-2 NT NT 1
NA
DMSO 99% 67-68-5 47 2 EN 374-3:2003 1
-
Ethanol 95% 64-17-5 130 4 EN 374-3:2003 3
++
Ethylene glycol 99% 107-21-1 NT NT 4
NA
Fuel oils mixture 68476-34-6 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Hydrochloric acid 10% 7647-01-0 NT NT 4
NA
Hydrochloric acid 35% 7647-01-0 NT NT 4
NA
Methanol 99% 67-56-1 49 2 EN 374-3:2003 1
-
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% 78-93-3 5 0 EN 374-3:2003 1
-
Methyl methacrylate 95% 80-62-6 11 1 EN 374-3:2003 1
-
Methylisobutylketone 99% 108-10-1 15 1 EN 374-3:2003 1
-
n-Heptane 99% 142-82-5 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
N-methyl-2-Pyrrolidone 99% 872-50-4 35 2 EN 374-3:2003 1
-
Naphtha, Hydrodesulphurized Heavy mixture 64742-82-1 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Naphtha, Hydrotreated Heavy mixture 64742-48-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
optane 98 ELF mixture 8006-61-9 98 3 EN 374-3:2003 4
++
Pentane isomers mixture NA 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Phosphoric acid 75% 7664-38-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodium hydroxide 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodium hydroxide 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodium hydroxide 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Styrene 99% 100-42-5 9 0 EN 374-3:2003 1
-
Sulfuric acid 96% 7664-93-9 80 3 EN 374-3:2003 1
-
t-Butyl Methyl Ether 98% 1634-04-4 240 4 EN 374-3:2003 3
++
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99% 127-18-4 103 3 EN 374-3:2003 3
++
THF 99% 109-99-9 4 0 EN 374-3:2003 1
-
Toluene 99% 108-88-3 16 1 EN 374-3:2003 1
-
Trichloroethylene 99% 79-01-6 4 0 EN 374-3:2003 1
-
Vinyl acetate 99% 108-05-4 9 0 EN 374-3:2003 1
-
Xylene 99% 1330-20-7 33 1 EN 374-3:2003 1
-

* nenormovaný výsledek

Celkové hodnocení chemické ochrany

Hodnocení ochrany je definováno s ohledem na propustnost i degradaci, abychom Vám poskytli komplexní návod k použití našich rukavic na ochranu proti specifickým chemickým látkám.

Použití pro vysoké chemické namáhání nebo plný kontakt s chemikáliemi, omezený dobou průniku v pracovním dni.

Použití pro opakovaný kontakt s chemikálií, omezené celkovou expozicí, např. kumulativní doba průniku v jednom pracovním dni.

Pouze ochrana proti potřísnění, při vystavení chemickému působení rukavice vyhoďte a bez odkladu si vezměte nové.

Nedoporučeno, tyto rukavice jsou považovány za vhodné pro práci s touto chemikálií.

NT: Netestováno

NA: Nelze aplikovat, nebylo testováno kompletně (pouze výsledky týkající se degradace NEBO propustnosti)

Chemické zkušební hodnoty a hodnocení celkové chemické odolnosti by neměly sloužit jako absolutní kritérium výběru rukavic. Za reálných podmínek použití se odolnost rukavic může od řízených zkušebních podmínek v laboratoři lišit. Jejich chování mohou ovlivňovat i další faktory, nejen doba kontaktu s chemickými látkami, ale také jejich koncentrace a teplota, tloušťka rukavic a jejich opakované používání. Při konečném výběru rukavic je navíc nutné zohlednit i další požadavky, např. jejich délku, obratnost, odolnost proti proříznutí, prodření, propíchnutí a zatržení, nebo také úchop rukavice.