Ultranitril 480

Ultradlouhá- chemická ochrana

 • Optimalizovaná životnost: výborná mechanická odolnost (abraze, perforace)
 • Vynikající ochrana během intenzívní manipulace s vysoce rizikovými- chemickými produkty
 • Dobrý úchop na kluzkých předmětech díky reliéfnímu povrchu

Oblasti použití

 • Automobilový/strojírenský průmysl
  • Ošetřování/odmašťování kovů s agresivními rozpouštědly
 • Jiná průmyslová odvětví
  • Údržba
  • Zpracování a dokončovací úpravy dřeva
  • Aplikace pesticidů
  • Čištění tiskařských válců
 • Chemický průmysl
  • Manipulace s barely s chemickými produkty

Detaily produktu

 • Kat. 3
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  4102X
 • Type A
  Specifická chemická ochrana EN 374
  AJKOPT
 • Ochrana vůči mikroorganismům EN 374
Materiál Nitril
Barva Zelená
Vnitřní úprava Chlorovaná
Vnější úprava Reliéfní povrch
Délka (cm) 46
Tloušťka (mm) 0.55
Velikost 7 8 9 10
Balení 1 pár/sácek
12 páru/krabice
Chemická ochrana - Ultranitril 480 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-.
 • Osoby citlivé na dithiokarbamáty a thiazoly by neměly tyto rukavice používat.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Nepoužívejte rukavice ve styku s chemickou látkou déle, než je naměřená doba průniku. Řiďte se podle dále uvedené tabulky chemické odolnosti nebo kontaktuje Technickou podporu pro zákazníky - MAPA PROFESSIONNEL, kde zjistíte dobu průniku.
  Při dlouhodobém kontaktu s rozpouštědlem použijte střídavě 2 páry rukavic.
 • Přehněte konec manžety, abyste zamezili stečení nebezpečné chemikálie na paži.
 • Před opětným použitím rukavice prohlédněte, zda nevykazují praskliny nebo hrbolky.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavice v jejich originálním obalu chráněné před světlem, vlhkostí a horkem.

Pokyny k praní

Před sundáním rukavic je patřičně vyčistěte:

 • při použití s barvami, pigmenty a inkousty: setřete čistou utěrkou navlhčenou ve vhodném rozpouštědle a otřete suchou utěrkou.
 • při použití s rozpouštědlem (ředidla atd.): otřete suchou utěrkou.
 • při použití s kyselinami a alkáliemi: důkladně opláchněte rukavice pod tekoucí vodou a otřete suchou utěrkou.

Výstraha: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení jakémukoliv procesu čištění nebo praní, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Pokyny k sušení

Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.

Chemická tabulka

Chemický produkt CAS # Doba průniku
(minuty)
Prostupnost Standard Degradace Hodnocení
1,1,1-Trichloroethane 99% 71-55-6 276 5 ASTM F739 NT
NA
Butyl Acetate 99% 123-86-4 78 3 EN 374-3:2003 NT
NA
Chlorobenzene 99% 108-90-7 42 2 ASTM F739 NT
NA
Fuel oils mixture 68476-34-6 480 6 ASTM F739 NT
NA
Hydrochloric acid 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Hydrochloric acid 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Methanol 99% 67-56-1 68 3 EN 374-3:2003 NT
NA
n-Heptane 99% 142-82-5 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sodium hydroxide 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sodium hydroxide 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sodium hydroxide 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sulfuric acid 96% 7664-93-9 138 4 EN 374-3:2003 NT
NA
Toluene 99% 108-88-3 40 2 EN 374-3:2003 NT
NA

* nenormovaný výsledek

Celkové hodnocení chemické ochrany

Hodnocení ochrany je definováno s ohledem na propustnost i degradaci, abychom Vám poskytli komplexní návod k použití našich rukavic na ochranu proti specifickým chemickým látkám.

Použití pro vysoké chemické namáhání nebo plný kontakt s chemikáliemi, omezený dobou průniku v pracovním dni.

Použití pro opakovaný kontakt s chemikálií, omezené celkovou expozicí, např. kumulativní doba průniku v jednom pracovním dni.

Pouze ochrana proti potřísnění, při vystavení chemickému působení rukavice vyhoďte a bez odkladu si vezměte nové.

Nedoporučeno, tyto rukavice jsou považovány za vhodné pro práci s touto chemikálií.

NT: Netestováno

NA: Nelze aplikovat, nebylo testováno kompletně (pouze výsledky týkající se degradace NEBO propustnosti)

Chemické zkušební hodnoty a hodnocení celkové chemické odolnosti by neměly sloužit jako absolutní kritérium výběru rukavic. Za reálných podmínek použití se odolnost rukavic může od řízených zkušebních podmínek v laboratoři lišit. Jejich chování mohou ovlivňovat i další faktory, nejen doba kontaktu s chemickými látkami, ale také jejich koncentrace a teplota, tloušťka rukavic a jejich opakované používání. Při konečném výběru rukavic je navíc nutné zohlednit i další požadavky, např. jejich délku, obratnost, odolnost proti proříznutí, prodření, propíchnutí a zatržení, nebo také úchop rukavice.